Brug af vanedannende stoffer i Tjekkiet - FAQ
  • 1. Hvilke vanedannende stoffer er legale i Tjekkiet?
Alkohol, cigaretter og andre tobak- og nikotinprodukter og rygetilbehør, dog aldersbegrænset fra 18 års alder.
  • 2. Er det tilladt at ryge offentligt?
Rygning er forbudt mange offentlige steder (f.eks. bus- og sporvognsstoppesteder, restauranter, sports- og kulturcentre, begivenheder hvor der deltager børn osv.).
  • 3. Må jeg have en lille mængde af stoffer på sig for eget brug, f.eks. én joint?
Nej, besiddelse og opbevaring af enhver mængde stoffer er ulovlig, det drejer sig om en lovovertrædelse og det afhænger af mængde, hvor alvorlig overtrædelsen er.
  • 4. Kan jeg give stoffer gratis til nogen?
Nej, enhver håndtering, herunder at yde stoffer til nogen, også gratis, er ulovlig, og det er strafbart.
  • 5. Hvis jeg køber stoffer som kratom, nye psykoaktive stoffer og andet i Tjekkiet, må jeg tage dem med uden for Tjekkiet uden problemer?
Disse stoffer er hverken reguleret eller forbudt i Tjekkiet, men det betyder ikke, at disse kan eksporteres til et andet land uden problemer og sanktioner. Disse substanser er på liste over forbudte stoffer i mange lande, deres salg og tilgængelighed er reguleret, så der findes risiko for en straf eller en administrativ straf.
  • 6. Må jeg opbevare ulovlige stoffer for en bekendt/min ven/familie?
Nej, det må man ikke, det drejer altid sig om en strafbar handling, uden hensyn til mængde af det opbevarede stof.
  • 7. Hvilken straf truer der for brug og opbevaring af stoffer?
Selve brug af stoffer er ikke strafbar, men opbevaring af stoffer for eget brug er en lovovertrædelse, det afhænger af mængde. Opbevaring af stoffer for nogen er altid strafbar. Alt ifølge alvorlighed drejer det sig om en bøde op til 15.000, -CZK, en betinget eller ubetinget fængselsstraf for nogle måneder op til flere år, eventuelt en bødestraf.
  • 8. Hvilken straf truer der for salg og distribution af stoffer?
For distribution og salg af stoffer (afhænger ikke af hvilken slags) kan man få betinget eller ubetinget fængselsstraf for nogle måneder op til flere år. Salg og distribution af stoffer er den hårdest straffede handling af ulovlig håndtering af stoffer i Tjekkiet.
  • 9. Må jeg dyrke hampen og tørre den og bearbejde for eget brug (medicinsk brug)?
Det er ikke tilladt i Tjekkiet, det drejer sig om en lovovertrædelse. Man kan lovligt købe cannabis for medicinsk brug på recept på apoteker i Tjekkiet.
  • 10) Er semisyntetiske cannabinoidprodukter lovlige i Tjekkiet?
Fra marts 2024 er stofferne HHC, THC-P, HHC-O m.fl., som udbydes i form af slik, vapepenne, væsker og andre produkter, forbudt i Tjekkiet ligesom andre stoffer.