Nieopodal Pragi powstanie nowy park narodowy
Czeskie Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o utworzeniu Parku Narodowego Křivoklátsko, który obejmie 16 % najcenniejszego obszaru obecnego parku krajobrazowego, niezwykle zróżnicowanego przyrodniczo. Nowy park narodowy będzie chronić kompleksy leśne, skały, stepy, doliny i kanion rzeki Berounki, w którym występują dziesiątki zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Kraina Křivoklátsko leży około 45 kilometrów na zachód od Pragi.
Park narodowy obejmie powierzchnię 102 kilometrów kwadratowych najcenniejszego pod względem fauny i flory terytorium obecnego parku krajobrazowego. Występuje tu ponad 1800 gatunków roślin naczyniowych, 84 rodzime gatunki drzew i 155 gatunków ptaków. Z najcenniejszych zwierząt spotkamy tu bociana czarnego, salamandrę plamistą czy kanię rudą, z roślin występuje tu na przykład cis pospolity czy pięciornik biały. Ekolodzy szczególnie cenią tutejsze niezwykle zróżnicowane zespoły leśne, położone na wysokości od 200 do 600 metrów nad poziomem morza.
 
Křivoklátsko zostanie piątym parkiem narodowym w Czechach. Obecnie w kraju istnieją cztery parki narodowe: Park Narodowy Szumawa, Park Narodowy Podyjí, Park Narodowy Czeska Szwajcaria i Karkonoski Park Narodowy. Łącznie obejmują one 1,5 % powierzchni Czech.  
 
Architektonicznym symbolem krainy Křivoklátsko jest Křivoklát, jeden z najstarszych i najsłynniejszych czeskich zamków. Został zbudowany przed 1110 rokiem, ale największe znaczenie uzyskał dopiero za panowania Przemysła Ottokara II., który stworzył tu reprezentacyjną siedzibę władców czeskich. Ze względu na położenie wśród gęstych lasów i znakomity system obronny, zamek był także wykorzystywany jako więzienie z lochem głodowym, czyli miejscem, w którym trzymano więźniów skazanych na śmierć głodową.