Poland, Lithuania, Latvia
2022
07
Barokowe kościoły w Czechach zapraszają turystów przez całe latoytków kultury
Unikatowe kościoły w okolicach Broumova we wschodnich Czechach zostały wpisane do rejestru narodowych zabytków kultury. Barokowe kościoły wybudowane na terenie opactwa broumovskiego, według planów architekta Kryštofa Dientzenhofera i jego syna Kiliána Ignáca, są cennym zabytkiem kultury Ziemi Broumovskiej.
Kościoły powstały w stosunkowo krótkim czasie, w latach 1709 - 1743, z inicjatywy Otmara Zinke, opata klasztorów benedyktyńskich w Břevnovie, Broumovie i Policach nad Metují. Dzięki jego staraniom, oprócz kościołów, powstały także drobne zabytki sakralne w okolicy Broumova, między innymi krzyże, kapliczki i drogi krzyżowe.
 
Do narodowych zabytków kultury zostały włączone kościoły św. Prokopa w Bezděkovie nad Metují, św. Marii Magdaleny w Božanovie, św. Wacława w Broumovie, kościół Wszystkich Świętych w Heřmánkovicach, św. Barbary w Otovicach, św. Jakuba Większego w Ruprechticach, św. Małgorzaty w Šonovie, św. Michała w Verneřovicach i św. Anny w Vižnovie.
 
W ciągu roku kościoły są otwarte podczas nabożeństw, natomiast latem można je zwiedzać w wybrane dni (zwykle we wtorki i w soboty) w ramach akcji Lato Otwartych Kościołów. Bramy barokowych kościołów otwiera także tradycyjny festiwal muzyczny Szlakiem Skarbów Ziemi Broumovskiej, odbywający się w sobotnie wieczory w lipcu i sierpniu. Niektóre kościoły zapraszają również na koncerty podczas festiwalu Organowe Lato.