Poland, Lithuania, Latvia
2023
02
Czechy czy Republika Czeska?
Jak poprawnie nazwać nasz kraj? Temat ten jest od wielu lat rozważany przez państwo, językoznawców, organizacje międzynarodowe i społeczeństwo. Wniosek jest jasny: Czechy i Republika Czeska to synonimy i w obu przypadkach są to nazwy oficjalne. Decyzja, czy użyć krótkiej czy długiej formy, zależy od kontekstu.
Według czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dłuższa nazwa, Republika Czeska,  powinna być używana tylko w oficjalnych dokumentach rządowych, nazwach ambasad, oficjalnej korespondencji itp.
 
We wszystkich innych przypadkach można używać nazwy Czechy. Krótsza nazwa kraju jest bardziej praktyczna i mniej formalna i lepiej niż jej dłuższa wersja prezentuje się na przykład w materiałach promocyjnych z dziedziny turystyki, kultury czy nauki.    
 
Nazwa Czechy nadaje się również do używania w nieformalnej komunikacji i korespondencji, a także w utworach literackich, artykułach prasowych itp. Podobnie jest z koszulkami i innymi ubraniami osób reprezentujących kraj w dziedzinie kultury, nauki, sportu i innych dziedzin.
 
Dlatego wprowadzono zmianę nazwy portalu internetowego Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego z Visit Czech Republic na Visit Czechia.