Poland, Lithuania, Latvia
2021PL
02
Fenomen Gočár
Josef Gočár pochodził z regionu Czech Wschodnich. Znajdziemy tu najwięcej śladów jego działalności, szczególnie w mieście Hradec Králové. Projekty Gočára były ponadczasowe, nawet po stu latach pełnią swoją pierwotną funkcję.
Spacerując po monumentalnym nabrzeżu i pieszych bulwarach w Hradcu Králové zrozumiemy, dlaczego dzięki unikatowej koncepcji architektonicznej z początku XX wieku miasto nazywane było Salonem Republiki. Do najważniejszych twórców Salonu Republiki należeli światowej sławy architekci Jan Kotěra i Josef Gočár, ale przy budowie nowego miasta zasłużyli się także między innymi: Oldřich Liska, František Sander, Osvald Polívka, Václav Rejchl, Bohumil Sláma czy Otakar Novotný.

Do najciekawszych budynków w mieście należy kompleks Szkół Gočára na prawym brzegu Łaby.  W jego skład wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa i przedszkole. Budynki te należały wówczas do najnowocześniejszych w kraju. Antyczny ideał cielesnego i duchowego piękna człowieka miał na myśli Josef Gočár projektując budynek Sokolovny, w którym umieścił restaurację, bank i filharmonię. Przyjemna strefa piesza, ze sklepami, restauracjami i kawiarniami wiedzie do Placu Masaryka, który architekt zaplanował jako kameralną przestrzeń. Nowe centrum nowoczesnego Hradca Králové, plac Ulrichovo náměstí, wyróżnia się symertyczną kompozycją z czterema narożnymi domami wieżowymi. Kolejnym przykładem wspaniałego rozwiązania kompozycyjnego Gočára jest funkcjonalistyczny kompleks budynków Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, przypominający swym kształtem łódź.