Poland, Lithuania, Latvia
2023PL
01
Wzrost liczby turystów w Czechach w trzecim kwartale 2023 roku
W trzecim kwartale 2023 roku Czechy odwiedziło więcej turystów niż w roku 2019, poprzedzającym pandemię COVID-19. Do Czech przybyło prawie 7,9 mln turystów, z czego ponad 4,8 mln (61,3%) stanowili goście krajowi, a ponad 3 mln (38,7%) goście zagraniczni. Oznacza to wzrost ogólnej liczby turystów w Czechach o 8% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a także o 4% więcej w porównaniu do okresu przed pandemią COVID-19.
Wśród turystów zagranicznych, najwięcej odwiedzających pochodziło z Niemiec (689 683,  +19 % w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku). Na kolejnych miejscach znaleźli się turyści z Polski (286 118, +15 %), Słowacji (281 891, +7 %), USA (165 999, +19 %) i Holandii (116 776, +18 %).

W trzecim kwartale 2023 roku najwięcej turystów gościło w Pradze (około 2,2 mln), następnie na Morawach Południowych (około 870 tysięcy) i w Czechach Południowych (około 807 tysięcy).