Slovakia
2022
04
Česká republika sa otvára cudzincom. Je to deviata najbezpečnejšia destinácia sveta
Česká republika sa umiestnila na deviatom mieste Svetového indexu mieru. Ten hodnotí široké spektrum aspektov bezpečnosti danej destinácie a môže byť dobrým vodidlom pre nadchádzajúcu turistickú sezónu. Zajtra sa zároveň pre zahraničných turistov aj Čechov vracajúcich sa do ČR otvára možnosť pohodlného cestovania – MZ ČR ruší protiepidemické opatrenia.
Umiestnenie Českej republiky na deviatom mieste v rámci Svetového indexu mieru je výborným benefitom pre cestovný ruch, ktorého oživenie je vzhľadom k slabnúcej covidovej vlne a veľkému hladu po cestovaní očakávané už na začiatok letnej sezóny. Bezpečnosť sa navyše stala zásadným kritériom výberu dovolenkovej destinácie aj s ohľadom na aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine.

„Česká republika si udržala miesto vo svetovej TOP 10 – medzi Írskom a Kanadou. Táto téma je dôležitá v marketingovej komunikácii destinácie naprieč segmentmi, a to ako voči samotným turistom, tak najmä na úrovni B2B marketingu, kedy je potrebné uistiť našich partnerov z radov veľkých cestovných kancelárií či organizátorov konferencií, že Česká republika je pre ich klientov objektívne bezpečným miestom,“ vysvetľuje riaditeľ CzechTourism Jan Herget.
Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky zároveň od 9. apríla ruší všetky protiepidemické opatrenia pre osoby vstupujúce na územie ČR po predchádzajúcom pobyte v zahraničí. Pri návrate zo zahraničia nie je od soboty potrebné vypĺňať Príjazdový formulár ani predkladať doklad o bezinfekčnosti. Aj naďalej sa však odporúča overiť si podmienky prepravy (vrátane doloženia bezinfekčnosti, t.j. test, očkovanie, prekonanie choroby) priamo u dojednaného prepravcu hromadnej dopravy (lietadlo, autobus, vlak).