Čekija ar Čekijos Respublika?
Kaip tinkamai vadinti mūsų šalį? Šią temą daugelį metų nagrinėjo valstybė, kalbos ekspertai, tarptautinės organizacijos, asociacijos ir visuomenė. Išvada aiški: Čekija ir Čekijos Respublika yra sinonimai, abiem atvejais tai oficialūs pavadinimai. Sprendimas, ar naudoti trumpąjį ar ilgąjį pavadinimą, priklauso nuo konteksto.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) teigimu, ilgesnis pavadinimas Čekijos Respublika turi būti vartojamas tik oficialiuose vyriausybės dokumentuose, ambasadų pavadinimuose, oficialioje korespondencijoje ir pan.

Visais kitais atvejais gali būti naudojamas pavadinimas Čekija. Trumpesnis šalies pavadinimas geriau tinka iškaboms, lydinčioms oficialius politinius susitikimus arba tarptautinių organizacijų susitikimus, taip pat reklaminei medžiagai, pvz. parodose arba mugėse. Be to, trumpesnis pavadinimas yra praktiškesnis ir ne toks formalus.

Žodis Čekija taip pat tinkamas naudoti neformalioje komunikacijoje ir susirašinėjime, taip pat literatūros kūriniuose, laikraščių straipsniuose ir kt. Panašiai yra ir su valstybę kultūros, mokslo, sporto ir kitose srityse atstovaujančių žmonių marškinėliais ir kitais drabužiais. Pavyzdžiui, Čekijos olimpinis komitetas jau perėjo prie trumposios versijos – Čekija.