Čekų kalba, pagrindinis žodynas ir keletas dalykų, kurių apie šią kalbą nežinojote
Valstybinė Čekijos kalba yra čekų. Ją kalba apie 10,6 milijono žmonių. Čekų kalba priklauso vakarų slavų kalbų grupei, todėl yra panaši į lenkų, taip pat į rusų ir kroatų kalbą. Įdomus yra didelis jos panašumas į slovakų kalbą. Ar žinote, kad garsus rašytojas Francas Kafka kalbėjo čekų kalba?

Nors didžioji dauguma Čekijos gyventojų (96%) kalba čekiškai, taip pat galite išgirsti slovakų, rusų, lenkų, ukrainiečių ar vietnamiečių kalbas, nes tai yra didžiausių Čekijos tautinių mažumų kalbos.

Turistai dažniausiai sugeba susikalbėti angliškai, o neretai ir vokiškai ar rusiškai.

Kurtiesiems patariama, jei įmanoma, vartoti italų arba austrų gestų kalbą, nes jos yra artimiausios čekų gestų kalbai.

Ar žinote, kad ...?

  • Nors čekų kalba nėra labai paplitusi, visas pasaulis vartoja vieną iš jos kilusį žodį... ir šis žodis yra „robotas“! Pirmą kartą panaudotas čekų rašytojo Karelo Čapeko romane „R. U. R.“. Žodį sukūrė jo brolis Josefas Čapekas.
  • Francas Kafka, vokiečių kalbos romanistas, laisvai kalbėjo čekų kalba, nes gyveno Prahoje. Čekų kalba taip pat yra garsaus rašytojo Milano Kunderos, gyvenančio Prancūzijoje, gimtoji kalba.
  • Čekų kalba kalbama beveik vien tik Čekijos teritorijoje. Rumunijoje, Ukrainoje, JAV, Kanadoje ir Australijoje galima aptikti nedidelius čekų kalbos anklavus.
  • Čekai gali ištarti žodžius, kuriuose nėra balsių. Ir stebėtina, kad jie juos naudoja gana dažnai. Pavyzdžiui, „prst“ reiškia „pirštas“, čtvrt yra „ketvirtis“, o krk reiškia „kaklas“.
  • Tarp čekų ir slovakų kalbų yra ypatingas santykis, kurį mokslininkai vadina pasyvia dvikalbyste. Paprasčiau tariant, tai reiškia, kad čekai supranta slovakų kalbą be didelių pastangų, ir atvirkščiai, slovakai supranta čekų kalbą.
 

Pagrindinis žodynas

 
Labas = Ahoj [aɦɔj]

Laba diena = Dobrý den [dɔbriː dɛn]

Viso gero = Na shledanou [na sɦlɛdanɔʊ̯]

Ačiū = Děkuji [Djɛkʊjɪ]

Nėra už ką = Není za co [Nɛɲiː za tsɔ]