Poland, Lithuania, Latvia
Preses braucieni

Žurnālistus un digitālā satura autorus, kuri vēlas piedalīties preses braucienā, aicinām aizpildīt zemāk esošo veidlapu.

Preses brauciena pieteikuma veidlapa