Slovakia
2016
01
Potulky Prahou s Karolom IV.
V roku 2016 uplynie 700 rokov od narodenia českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV. (1316–1378), jednej z najvýznamnejších osobností európskych dejín. Ktoré miesta v Prahe by vám Jeho veličenstvo ukázalo, keby sa ujalo roly vášho sprievodcu?

Dom „U Kamenného zvonu“: miesto Karlovho narodenia

Svoje putovanie začnite priamo v srdci historického centra Prahy, na Staromestskom námestí. Na jeho východnej strane stojí prekrásny gotický dom s domovým znamením na nároží, dom „U Kamenného zvonu“. Pochádza z 13. storočia a rodičia Karola IV., Ján Luxemburský s Eliškou Přemyslovnou, tu žili preto, lebo Pražský hrad bol v tej dobe po požiari neobývateľný. Zrejme práve tu sa 14. mája 1316 budúci panovník narodil. Môžete nazrieť i do historických interiérov, kde usporadúva výstavy Galéria hlavného mesta Prahy.

Karlov most: najstarší most Prahy

Karlov most, pôvodne nazývaný Pražský či Kamenný, dnes nesie meno svojho zakladateľa, cisára Karola IV. Astrológovia dokonca pre svojho panovníka vypočítali najvhodnejší čas na jeho založenie; došlo k tomu 9. júla 1357 o 5. hodine a 31. minúte, kedy sa čas poskladal do jedinečného vzostupného a zostupného radu nepárnych čísiel 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Most je dlhý 518 m, široký necelých 10 m a stojí na 16 pilieroch. Je postavený z pieskovcových kvádrov, do malty sa podľa legiend pridávalo mlieko i víno. V súčasnosti zdobí Karlov most tridsať sôch a súsoší, most slúži výhradne pre peších a všetko o jeho histórii sa dozviete v Múzeu Karlovho mosta, ktoré sídli na Křižovnickom námestí v tesnej blízkosti Staromestskej mosteckej veže.

Staromestská mostecká veža: galéria Luxemburgovcov

Vstupná brána na Karlov most zo Starého Mesta, najkrajšia brána z obdobia gotiky v Európe, bola dokončená pred rokom 1380. Bohatá sochárska výzdoba je symbolickou oslavou vlády rodu Luxemburgovcov; nájdete tu sochy staviteľov veže, kráľov Karola IV. a jeho syna Václava IV., ako aj sochy svätých Vojtecha a Žigmunda, patrónov Českého kráľovstva, či Víta, patróna pražskej katedrály a mosta.

Socha Karola IV. na Křižovnickom námestí

Len niekoľko krokov od Staromestskej mosteckej veže stojí pomník Karola IV., postavený v roku 1848 k päťstému výročiu založenia Karlovej univerzity. Cisár sa jednou rukou opiera o meč, v druhej drží zakladaciu listinu univerzity. Okolo neho stoja alegoricky stvárnené vtedajšie štyri fakulty a štyri významné osobnosti, cisárovi priatelia a blízki spolupracovníci: Arnošt z Pardubíc, Jan Očko z Vlašimi, Matyáš z Arrasu a Beneš Krabice z Weitmile.

Rok 1348: rok univerzity a Nového Mesta

Mimoriadne úspešný a plodný karlovský rok 1348 je zaznamenaný vo všetkých českých učebniciach dejepisu. V marci začal Karol IV. budovať Nové Mesto pražské, ktorého centrom sa stalo dnešné Karlovo námestie, neskôr založil aj hrad Karlštejn a kláštor benediktínov nazvaný Na Slovanech či Emauzy. V apríli 1348 bolo založené „Pražské vysoké učení“, prvá univerzita v strednej Európe, ktorá v súčasnosti nesie meno svojho zakladateľa: Univerzita Karlova. Srdcom rozsiahleho komplexu v Starom Meste je Karolínum, najstarší dochovaný univerzitný internát. V najväčšej sále sa konajú promócie a slávnostné zhromaždenia, občas sú objekty Karolína otvorené v rámci výstav a koncertov. Pamiatkou na dobu Karola IV. je aj nádherný gotický arkier, vyčnievajúci z budovy na nároží Ovocného trhu a Železnej ulice.

Pražský hrad a katedrála sv. Víta

Zásluhou Karola IV. sa na Pražskom hrade obnovil starý kráľovský palác a spoločne so staviteľmi Matyášom z Arrasu a Petrom Parléřom sa zaslúžil aj o budovanie katedrály sv. Víta, ktorá symbolizuje obdobie vrcholnej gotiky v dejinách budovania Prahy. Kráľ nechal postaviť aj novú kráľovskú hrobku a dal do nej previezť ostatky českých kráľov a cirkevných hodnostárov. Za dušu i srdce katedrály sa považuje kaplnka sv. Václava. Vo dverách osadených v severnom portáli uvidíte bronzový kruh, ktorého sa údajne zachytil sv. Václav tesne pred svojou smrťou. Dvere v juhozápadnom rohu kaplnky vedú do korunnej komory, v ktorej sú uložené české korunovačné klenoty.

Jeho veličenstvo vo Valdštejnskej jazdiarni

Ako mimoriadnu osobnosť európskych politických a kultúrnych dejín, ktorá dokázala dokonale využívať výtvarné umenie a architektúru na propagáciu cisárskeho majestátu, predstaví Karola IV. Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročiu narodenia, pripravená v spolupráci s Národnou galériou. Môžete ju navštíviť od polovice mája do konca septembra 2016 vo Valdštejnskej jazdiarni na Malej Strane.
Oslavy sa chystajú aj v Karlových Varoch, slávnych kúpeľoch, ktoré Karol IV. založil. Po Českej republike bude navyše putovať výstava majstrovských replík českých korunovačných klenotov.