Multimédiá

Multimédiá

Slovakia
Multimédiá
Fotografie a ďalšie informácie o Českej republike
Fotografie vo vysokom rozlíšení, videomateriály a brožúry o Českej republike sú k dispozícii v našom brandmanuáli (prístup získate po registrácii). Databázu môžu využívať novinári na základe uvedených licenčných podmienok.

Brandmanuál zároveň obsahuje všetky aktuálne používané logá Českej republiky (ako destinácie cestovného ruchu) vrátane manuálu ich použitia.

Videá v češtine sa nachádzajú na YouTube kanáli Kudy z nudy.

Množstvo inšpirácií na cestovanie do Česka poskytuje náš portál Kudy z nudy.

Nové analýzy, výskumy a dáta z oblasti cestovného ruchu prezentujeme na www.tourdata.cz.