Slovakia
2018
02
Československí štátnici vo vile Stiassni
Výstava mapuje významné štátne návštevy, ktoré nocovali vo vládnej vile, dnes označovanej ako Vila Stiassni. Výstava s ďalším programom priblíži medailóny významných politických činiteľov, ale tiež predstaví vilu ako honosný, reprezentatívny priestor vždy pripravený hostiť vysoko postavených politikov.
Vila Stiassni je významnou pamiatkou brnianskej medzivojnovej architektúry, ktorú si nechala od uznávaného architekta Ernsta Wiesnera na konci 20. rokov postaviť rodina židovského textilného priemyselníka. Potom, čo rodina opustila pred okupáciou svoj domov, začala sa skoro po vojne písať úplne iná, avšak veľmi výrazná história celej stavby. Začala totiž slúžiť ako tzv. vládna vila – tajomné miesto, ktoré poskytovalo pokoj, bezpečie a predovšetkým luxus významným politickým návštevám mesta Brna. V jej múroch nocovali takmer všetci československí prezidenti, vrátane množstva predstaviteľov zahraničnej politiky a ďalších zaujímavých osobností.

Ťažiskovým výstupom bude výstava, ktorá predstaví návštevníkom osobnosti, ktoré prešli múrmi vládnej vily. Navyše budú po celý rok prehliadky vily zamerané na fungovanie a podobu domu pripraveného na jedno zavolanie pohostiť prezidentov. Ďalšie sprievodné podujatia priblížia atmosféru a životný štýl vyšších vrstiev tej doby. Nebude chýbať móda, automobily či kvetiny.

Výstava „Českoslovenští státníci ve vile Stiassni“ trvá od 9. marca do 31. decembra 2018.