Slovakia
2023
02
Mapovanie šľachtických rodov mieri k Harrachovcom
Harrachovci patrili medzi najvýznamnejšie šľachtické rody. Ako vysokí predstavitelia štátu a cirkvi, ale aj ako pokrokoví správcovia panstva hrali dôležitú úlohu v dejinách Česka. Boli priekopníkmi nielen v lyžovaní, ale aj v lesnom hospodárení, sklárstve, poľnohospodárstve a včelárstve. Zaslúžili sa o lepšiu sociálnu starostlivosť, zapojili sa do kultúrneho diania a boli významnými mecenášmi.

Vznešenosť zaväzuje

Po stopách šľachtických rodov je projekt, ktorý Národný pamiatkový ústav organizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry Českej republiky a ďalšími vedeckými a pamiatkovými inštitúciami. Cieľom je výskum a prezentácia odkazu šľachtických rodov krajín Koruny českej, ktoré NPÚ spravuje.  Predstaviť starobylý rod Harrachovcov a prebudiť oň záujem verejnosti je aj cieľom 13. ročníka projektu Národného pamiatkového ústavu,  ktorý sa začal 26.1. v priestoroch preslávených harrachovských sklární. Reportáž z otvorenia projektu Harrachovci – vznešenosť zaväzuje odvysielala aj ČT24. 

Z historických kroník

Členovia aristoktratického rodu Harrachovcov sa už v 17. storočí presadili ako diplomati oceňovaní viedenským dvorom. Ich mimoriadne politické nasadenie brániace práva Českého kráľovstva trvalo až do 18. storočia. Výsledok týchto snáh nebol príliš výrazný ale aj tieto aktivity neskôr prispeli k národnému obrodeniu.

Na viedenskú centralizáciu reagovali Harrachovci ústupom z politických pozícií a stále viac sa zameriavali na vlastnú hospodársku činnosť. Do politickej sféry sa potom na čas vrátili v 19. storočí, keď ich opakovane zvolili do zemského snemu. Zastávali konzervatívne pozície, získali si vážnosť i popularitu. Po I. svetovej vojne z politickej scény ustúpili a do konca ich českého pôsobenia sa na ňu už nevrátili.

V druhej štvrtine 19. storočia sa stále viac prikláňali k českému národnému obrodeniu, a to najmä za Františka Arnošta a predovšetkým Jana Nepomuka Harracha, ktorý sa zaradil medzi najväčších vlastencov v radoch českej aristokracie.Foto: DML CzechTourism, Grabštejn


Priekopnícke činy

Harrachovské hospodárenie malo vysokú úroveň a prinášalo i priekopnícke činy. Lesné hospodárenie, sklárstvo, poľnohospodárstvo, včelárstvo sú toho dokladom. Jedným z dôvodov ich popularity bolo ich silné sociálne cítenie. Reformy vykonané Aloisom Tomášom Raimundom, neskôr Arnoštom Quidom, Františkom Arnoštom a Janom Nepomukom ďaleko prekračujú rámec dobových zvyklostí. Dobré hospodárenie umožnilo nielen lepšiu sociálnu starostlivosť, ale aj mecenášstvo. Dokladom toho je rad kostolov. Harrachovci sa podieľali na činnosti popredných hospodárskych a kultúrnych inštitúcií, napr. Matice česká, Múzeum kráľovstva Českého, Národné divadlo, Moderná galéria. Zabúdať nesmieme ani na priekopnícku podporu turistiky a lyžovania alebo ich záujem o novinky v stravovaní.

Harrachovské výročia

Tento rok uplynie 400 rokov od nástupu Arnošta Vojtecha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec, 400 rokov od sobáša Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtom z Valdštejna a 70 rokov od sprístupnenia zámku Hrádek u Nechanic verejnosti. Práve toto letné poľovnícke a reprezentačné sídlo Harrachovcov v Čechách a tiež štátny zámok Janovice u Rýmařova  sú hlavnými objektami 13. ročníka projektu Po stopách šľachtických rodov.


Foto: Ladislav Renner, Mnichovo Hradiště

NÁŠ TIP:

V rámci cestovania po Česku si nenechajte ujsť ani ďalšie historické pamiatky pod správou NPÚ ako sú hrady a zámky Duchcov,  Frýdlant,  Grabštejn,  Hradec nad Moravicí,  Konopiště,  Kuks,  Mnichovo Hradiště,  Nové Hrady,  Opočno,  Sychrov  či  Šternberk.Foto: Tomáš Helísek, Hradec nad Moravicí