Slovakia
2023
02
PLTNÍCTVO - ďalšia unikátna česká stopa v UNESCO
Starobylá tradícia spojená so stavbou pltí a ich plavením sa po riekach sa dostala na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO 1. decembra 2022.

Stalo sa tak na základe nadnárodnej nominácie, ktorú schválil medzivládny Výbor pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na 17. zasadnutí v Maroku. Pod názvom „Timber rafting“ ju spoločne pripravilo šesť európskych štátov: Česká republika, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, spracovanie koordinovala poľská strana. V Českej republike sa na príprave nominácie podieľal Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, ktorý združuje pltnícke spolky na rieke Vltave, Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultúry ČR a ďalšie.

Prvé zmienky o pltníctve na Vltave sú datované do 11. storočia. Predpokladá sa, že pltníci plávali na všetkých vtedy splavných riekach, ktorými boli Vltava, Malše, Lužnice,Nežárka,Otava,Sázava,Berounka, Divoká Orlice,Tichá OrliceaLabe.

Foto: Vltavan Čechy

Pltníctvopredstavuje tradičné znalosti a zručnosti súvisiace so stavbou pltí a plavením sa po riekach. Na vlastnej koži si ho môžete vyskúšať napríklad v Českom Krumlove. Svoje čaro majú aj adventné plavby po Vltave, ktoré si môžete spojiť aj s návštevou múzea pltníctva.

Foto: Vltavan Čechy

Hoci v súvislosti s rozvojom železnice i výstavbou Vltavskej kaskády pltníctvo ako komerčná doprava zaniklo, tradície s ním spojené žijú ďalej a odovzdávajú sa mladším generáciám, či už ide o remeselné postupy pri stavbe plte, znalosti spojené s jej navigáciou, či špecifickú kultúru a osobité zvyky tejto tradície, nevynímajúc plavecké piesne či slang.