Rok českej hudby a Smetana 200

Rok českej hudby a Smetana 200

Slovakia
2023
11
Rok českej hudby a Smetana 200
Osobnosť a dielo hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu si v roku 2024 pripomenú filharmónie, orchestre, divadlá, festivaly aj ďalšie české kultúrne inštitúcie, a to doma aj v zahraničí. Mimoriadne programy plánujú aj mestá, kde sa Smetana narodil, tvoril, žil a študoval.
Rok českej hudby
Rok českej hudby sa prvýkrát uskutočnil pred sto rokmi v roku 1924 a jeho témou boli oslavy stého výročia narodenia Bedřicha Smetanu. Odvtedy sa – až na niekoľko výnimiek - konal každý rok končiaci číslovkou štyri a postupne pritom rozširoval svoj dramaturgický záber. V blížiacom sa výročnom Roku českej hudby 2024 chcú jeho autori prvýkrát poukázať na šírku a pestrosť všetkých žánrov hudby, vzniknutej či ešte len vznikajúcej na území Česka.

Predchádzajúce Roky českej hudby sa uskutočnili v dobe bipolárneho sveta a Európy rozdelenej na východnú a západnú. Navonok neutrálny zhodný názov týchto akcií, načasovaných k výročiu narodenia či úmrtia významných skladateľských osobností ako sú Václav Jan Tomášek, Bedřich Smetana, Jozef Suk, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a iných, v sebe v skutočnosti skrýval ideologicky vyhranené a výrazne nacionalistické chápanie domácej hudobnej minulosti. Nielenže sa vtedy napodiv akoby „zabudlo“ na existenciu (národnej) hudby slovenskej, ale najmä nepadla ani zmienka o tom, že by niekedy v českých krajinách pôsobili aj hudobní umelci, pochádzajúci napr. z kultúrneho prostredia židovského či jazykovo nemeckého. Autori chcú preto tento ročník robiť úplne inak.
Foto: ilustrčné, Sergei Gherciu
Projekt Smetana 200
Projekt Smetana 200, oslavujúci výročie narodenia Bedřicha Smetanu, je v rámci Roku českej hudby oslavou  českej kultúry a hudobnosti, propagáciou českej kultúry a posilneném národnej identity v Českej republike i za jej hranicami. Jeho autori sú v kontakte s kultúrnymi inštitúciami v ČR aj v zahraničí, aby uvádzanie Smotanových diel v roku 2024 prebiehalo koordinovane a usilujú sa aj o revíziu skladateľovho odkazu nad rámec jednej či dvoch jeho medzinárodne preslávených skladieb.
Foto: archív Chateau Mcely
Bedřich Smetana, Moja vlasť a tie ďalšie
Tvorca českej národnej hudby, autor opier, cyklu symfonických básní „Má vlast“ a komorných skladieb, dirigent, prísny hudobný kritik, organizátor verejného hudobného života a tiež brilantný klavirista, ktorý dokázal celé večery baviť spoločnosť: to je Bedřich Smetana, jeden z najznámejších českých hudobných skladateľov. Narodil sa 2. marca 1824 v Litomyšli a zo sveta odišiel 12. mája 1884 Prahe.
Žiadna česká hudba nevystihuje krásu českej krajiny tak dokonale ako práve cyklus jeho šiestich symfonických básní „Má vlast“, prvýkrát uvedeného 5. novembra 1882 na Žofíne za osobnej účasti autora. Vy si Moju vlasť môžete vychutnať aj na portáli Kudy z nudy so všetkými zaujímavosťami, pikantériami a prekvapivými detailmi z hudobného zákulisia. Rovnako sa na portáli dočítate o Smetanovom živote a jeho ďalších dielach.
 
Jabkenice, Smetana a Chateau Mcely
Prepojiť krásu českej krajiny súvisiacu so životom a tvorbou Bedřicha Smetanu sa rozhodol i Chateau Mcely. Smetana sa ku koncu svojho života zdržiaval pri svojej dcére v Jabkeniciach. Po tejto malebnej obci pomenoval aj klavírnu skladbu "Jabkenický tanec". V tejto dobe sa priatelil s aristokratickou rodinou Thurn-Taxisov na mcelskom a lúčenskom zámku. Chateau Mcely preto pripravuje program hlavných osláv Smetanovho výročia narodenia na 1. – 3. marca 2024. Ak sa v týchto dňoch rozhodnete Chateau Mcely navštíviť, čaká vás i Špeciálny Smetanov víkend so špeciálnym menu.
 
Navštíviť môžete Jabkenickú oboru, kde Smetana žil a komponoval skladby či Múzeum Bedřicha Smetanu v Jabkeniciach, kde prežil už posledné roky života. V prípade záujmu o prehliadku múzea v sobotu 2. marca od 16:00 je potrebné kontaktovať Mcelský zámok (do 25. februára 2024), bežne je totiž v tento čas múzeum zatvorené. V blízkosti je i zámok Loučeň, kde skladateľ často koncertovával pre rodinu Thurn-Taxis.
Foto: archív zámku Loučeň 
Dvakrát Smetana interaktívne
Skryté príbehy,to je hra v podobe mobilnej aplikácie, obsahujúca výletné trasy s príbehmi z českej histórie prerozprávanej hercami i zábavné úlohy pre celú rodinu. Hra „Jahody se Smetanou“ je nová trasa Skrytých príbehov, na ktorej sa dostanete do roku 1875, keď sa skladateľ prisťahoval k svojej dcére Žofii do Jabkeníc a zažil tu najplodnejšie obdobie svojho života. Sužovali ho však problémy so sluchom a jeho posledné roky boli čoraz ťažie. Na ceste mu môžete pomôcť s problémami, ktoré ho každodenne stretávajú, aby mohol v pokoji ďalej tvoriť. Každý milovník klasickej hudby vám potvrdí, že táto interaktívna hra rozhodne stojí za vyskúšanie. Dĺžka trasy  je 4,5 km, má 8 zastavení a trvá  1,5 hod.  Aplikáciu Skryté príbehy si stiahnete na Google Play alebo App Store.
Foto: archív Chateau Mcely 
Ak by ste chceli prepojiť zážitok z miest, kde Smetana žil a tvoril s ukážkami z jeho diel, na Chateau Mcely môžete absolvovať privátny koncert na ich Stainwayi, navštíviť všetky miesta v Jabkeniciach, či absolvovať výlet do Prahy rovnako s koncertom a s večerou a návratom do Chateau Mcely. Kapacita zámku je 55 lôžok a 24 izieb. V prípade záujmu o pobyt so Smetanom ušitý na mieru vašim požiadavkách a požiadavkám vašich klientov kontaktujte Chateau Mcely.
Foto: archív Chateau Mcely
Viac informácií o už naplánovaných koncertech a akciách projektu  Smetana 200 nájdete na Kudy z nudy.