Slovakia
2024
Volmanova vila - perla medzivojnového funkcionalizmu
Volmanova vila je jedinečným príkladom českej medzivojnovej architektúry a dôkazom spoločenskej ambície prvej československej republiky. Objekt navštevovala miestna smotánka, v rozsiahlom anglickom parku jazdievala na koni továrnikova dcéra. Od konca vojny do začiatku 90. rokov využívala jej priestory materská škola, potom vila v Čelákoviciach už iba chátrala. Život jej opäť vdýchli noví majitelia a náročná rekonštrukcia pod vedením architekta Marka Tichého.
© archív VILA VOLMAN
Továrnik, obchodník a mecenáš
Josef Volman (1883 – 1943), zakladateľ továrne na výrobu obrábacích strojov v stredočeských  Čelákoviciach bol úspešným podnikateľom prvorepublikového Československa. Svoj úspech dokázal preniesť na rozkvet celého regiónu a významne sa zaslúžil o rozvoj a rast Čelákovíc. Pokrokovo zmýšľajúci Volman sa v nich usadil v roku 1910 po návrate zo študijného pobytu v USA.

Po prvej svetovej vojne sa jeho závod rýchlo rozrástol, s modernými obrábacími strojmi sa postupne presadil nielen v Československu, ale aj na svetovom strojárskom trhu. Jeho firma patrila k najvýznamnejším svetovým výrobcom a exportérom obrábacích strojov, obchodujúcim vo viac ako 30 krajinách sveta. Po predčasnej smrti v roku 1943 prevzala vedenie závodu jeho dcéra Ľudmila s manželom Jiřím Růžkom.

Josef Volman vynikal aj veľkým citom pre spoločenskú zodpovednosť. Po celý život venoval svoju energiu i financie sociálnym projektom a zabezpečovaniu svojich zamestnancov. Intenzívne riešil otázku ich bývania, nechal postaviť kolóniu nájomných domov, vybudoval športový klub a štedro podporoval spoločenský život v kraji. Počas druhej svetovej vojny finančne aj materiálne dotoval domáci i zahraničný odboj.
© archív VILA VOLMAN
Mladí a talentovaní
Impozantnú vilu si továrnik a mecenáš Josef Volman vysníval v rozľahlom parku nad romantickou krajinou rieky Labe v Čelákoviciach, 30 km východne od Prahy. Jednu z najkrajších a najdrahších rezidencií prvej republiky pre neho v rokoch 1938-1939 navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Štursa. Veľkolepý areál vily je dokonalou ukážkou moderného bývania medzivojnovej doby, tým najlepším z českého funkcionalizmu i myšlienok Le Corbusiera, ktorý bol obom architektom veľkou inšpiráciou a vzorom.
© archív VILA VOLMAN
Poprední tvorcovia českej medzivojnovej avantgardy, ľavicovo orientovaní Jiří Štursa (*1910 – †1995) a Karel Janů (*1910 – †1995) sa už počas štúdií na ČVUT aktívne zapojili do diania v architektonických kruhoch. V roku 1931 spolu s Jiřím Voženílkom založili Pracovnú architektonickú skupinu PAS. Teigeho žiaci, aktívni stúpenci vedeckého prístupu k architektúre boli zároveň veľkými obdivovateľmi Le Corbusiera.
© archív VILA VOLMAN
V druhej polovici 30. rokov racionálny vedecký prístup rozšírili o požiadavky ľudskej duše. Okrem vedeckej, pripustili aj psychologickú funkciu architektúry, k čomu im pomáhala Freudova psychoanalýza a surrealizmus. V ich návrhoch sa postupne začali presadzovať emotívne a výtvarné prvky. Vrcholom tohto obdobia je práve Volmanova vila (1938-1939), najznámejšia spoločná realizácia tandemu architektov. Monumentálna stavba, ku ktorej sa však architekti po komunistickom prevrate nehlásili.
© archív VILA VOLMAN
Profesor Jiří Štursa od roku 1948 vyučoval na fakulte architektúry, kde svojím dlhoročným pôsobením ovplyvnil celú ďalšiu generáciu tvorcov i teoretikov architektúry. Spolu s manželkou Vlastou Štursovou vytvorili v 50. rokoch sokel so schodiskami a terasami pre Stalinov pomník od Otakara Šveca. Profesor Karel Janů pôsobil na stavebnej fakulte a priebežne sa venoval koncepcii spriemyselnenia stavebníctva, ktorú doviedol až k svojmu vynálezu tzv. bytovému jadru.

Vila v prúde času
Volman sa spolu s dcérou nasťahoval do vily v roku 1939. Po vynútenom odchode rodiny po komunistickom prevrate v roku 1948 získal celý areál národný podnik TOS Čelákovice. Budova slúžila na rôzne oslavy, kultúrne a spoločenské podujatia, v rokoch 1952 až 1990 ako materská škola pre deti zamestnancov národného podniku.
© archív VILA VOLMAN
V roku 1979 bol celý areál zapísaný do Ústredného zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, v rokoch 1980 až 1982 bola vykonaná generálna oprava vily, ktorá sa z hľadiska zachovania pôvodných kvalít interiérov ukázala ako kontraproduktívna. Po roku 1990 nebol dom v dôsledku reštitučného konania využívaný, došlo k jeho devastácii až na úroveň havarijného stavu a hrozilo zbúranie severného krídla. Z objektu zmizlo všetko vybavenie vrátane inštalácií a zariaďovacích predmetov. Kultúrna pamiatka svetového významu doplatila na rabovanie a vandalstvo.
© archív VILA VOLMAN
V roku 1996 vilu kúpila skupina čelákovických podnikateľov, ktorá sa stala investorom mimoriadnej rekonštrukcie do pôvodného stavu. Pokračovateľ Volmanovej strojárskej tradície sa zaslúžil o obnovu pôvodného továrnikovho sídla i prezentáciu jeho mimoriadnych architektonických kvalít. Projekt rekonštrukcie zverili štúdiu TAK Architects a tím vedený architektom Markom Tichým zahájil náročnú etapu rekonštrukcie, ktorá sa skončila až v roku 2018. Za citlivú rekonštrukciu zdevastovanej pamiatky v súťaži Stavba roku 2016 získali Cenu poroty.
© archív VILA VOLMAN
V roku 2020 vyšla monografia Volmanova vila - klenot českej medzivojnovej architektúry, ktorá mapuje viac než pätnásťročné úsilie obnovy a rekonštrukcie tejto jedinečnej pamiatky. Volmannova vila sa v septembri 2022 pripojila do prestížnej svetovej siete ICONIC HOUSES a otvorila prehliadkový okruh návštevníkom, podrobnosti o prehliadkach, termínoch a vstupenkách nájdete tu.
© archív VILA VOLMAN

Čelákovice a tipy na výlety
Ak sa rozhodnete navštíviť mesto Čelákovice, tu sú naše tipy, čo okrem Volmanovej vily rozhodne stojí za pozretie. Mimo centra s novobarokovou radnicou objavíte stredovekú, renesančne upravenú pevnosť, v ktorej sídli Mestské múzeum s prírodovednou, archeologickou a historickou expozíciou. O kúsok ďalej v rodnom dome čelákovického maliara Čeňka Jandu si prezriete výstavu venovanú košikárstvu, ktoré bolo popri rybárstve jedným z tradičných čelákovických remesiel. Historické jadro mesta dopĺňa stredoveký mlyn, budova dekanského úradu a kostol Nanebovzatia Panny Márie.
 
Viac tipov nájdete na: kudyznudy.cz