Slovakia
2020
04
České pamiatky získali označenie Európske dedičstvo
Pražská kolónia Baba, brnianska kolónia Nový dům a zámok Kynžvart – to sú tri české miesta, ktoré dostali prestížne ocenenie Európskej komisie, značku Európske dedičstvo. Označenie Európske dedičstvo (European Heritage Label) sa udeľuje od roku 2013 a vzniklo so zámerom oceniť pamiatky, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu v dejinách Európy alebo pri európskej integrácii.
Pražská kolónia Baba a brnianska kolónia Nový dům získali ocenenie v rámci spoločnej prihlášky Česka, Poľska, Rakúska a Nemecka, kde medzi svetovými vojnami vznikli kolónie funkcionalistických stavieb po vzore dielenského zväzu Werkbund. Okrem Prahy a Brna možno tieto kolónie navštíviť tiež v Stuttgarte, vo Vroclave, Viedni a Zürichu.
 
Európska komisia udelila ocenenie ďalšej pamiatke – zámku Kynžvart, ktorý sa v minulosti preslávil ako miesto diplomatických stretnutí a spoločného riešenia európskych otázok. Význam Kynžvartu tkvie v tom, že sa tu za iniciatívy Klementa Metternicha formovala ponapoleonska Európa a prvé medzinárodné vzťahy na základe medzinárodného práva. Vtedajšia kancelárova predstava bola postavená na federatívnom usporiadaní národov sledujúcich spoločný prospech. Práve pre tieto dôvody bol zámok vybraný ako kandidát za Českú republiku, a nakoniec ocenenie tiež získal.
 
Označenie Európske dedičstvo je udeľované pamätihodnostiam, ktoré oslavujú a symbolizujú európsku históriu a ideály. Ide o prestížne ocenenie Európskej únie, ktoré dopĺňa ďalšie iniciatívy, napr. Zoznam svetového dedičstva alebo európske kultúrne trasy Rady Európy, a má prispievať k upevneniu pocitu spolupatričnosti európskych občanov s EÚ na základe spoločných hodnôt, histórie a kultúrneho dedičstva. Symbolická hodnota daného miesta je tak pri rozhodovaní o udelení značky ešte významnejším kritériom než jeho estetická či architektonická kvalita. V minulosti získali toto ocenenie za Českú republiku len Přemyslovský hrad v Olomouci a Arcidiecézne múzeum Olomouc.