Slovakia
2022
03
Štátne pamiatky začnú návštevnícku sezónu 2022 bez mimoriadnych opatrení
Pamiatky v správe Národního památkového ústavu otvoria po dvoch rokoch sezónu bez oneskorenia a bez nutnosti nosenia respirátorov v priestoroch pamiatkových objektov. Sprievodným programom roku 2022 je Rok šľachtických slávností.
Veríme, že s návratom k štandardnému režimu návštevníckej sezóny zavíta na štátne pamiatky viac návštevníkov. Aj napriek zrušeniu mimoriadnych opatrení, ako bolo dodržiavanie rozostupov či obmedzený počet osôb v skupine, návštevníkom odporúčame si prehliadky rezervovať vopred online,” uviedla generálna riaditeľka NPÚ Naďa Goryczková.

Obmedzená návštevnícka prevádzka počas pandemických rokov spolu s rastom mandatórnych výdavkov, ako je cena za elektrinu či cena za služby za údržbu a zabezpečenie objektov, viedli v tomto roku k miernemu zvýšeniu vstupného o 30 Kč. Očakávané výnosy zo zvýšeného vstupného však zďaleka nepokryjú všetky výdavky. Znižujú sa naopak ceny vstupného pre deti a mládež až do 24 rokov, pričom deti do 6 rokov majú naďalej vstup zadarmo. Tieto zmeny nadväzujú na dlhodobú snahu urobiť pamiatky pre skupinu mladých návštevníkov čo najdostupnejšie.
Karlštejn, foto: CzechTourism, autor Ladislav Renner

V súvislosti s vojnou na Ukrajine ponúka Národní památkový ústav vstup zadarmo na svoje pamiatky aj pre ukrajinských utečencov. Zároveň im poskytuje ubytovacie kapacity v podobe 110 lôžok na 17 objektoch vrátane možnosti pracovnej výpomoci.

Od konca apríla môžu návštevníci zavítať na novú prehliadkovú trasu na zámku Uherčice, kde sa do obnovených priestorov budú môcť pozrieť vôbec po prvýkrát od jeho sprístupnenia verejnosti v 90. rokoch. Dve reinštalované prehliadky budú tiež otvorené na zámku Opočno, ktoré priblíži rodinu Colloredo-Mannsfeldovcov. Na zámku Náměšť nad Oslavou bude okrem rozšírenia súčasnej prehliadkovej trasy sprístupnená aj výstava tapisérií. Za pozretie stojí aj vrátený vzácny štít zámku Konopiště, ktorý bol za vojny odcudzený nacistami, či vrátený obraz s podobizňou Jana Michaela Šporka na hospital Kuks, ktorý bol pred tridsiatimi rokmi ukradnutý pri nočnej krádeži.
Zámek Opočno, foto: Národní památkový ústav, autor Bezdek

S otvorením sezóny bude na zámku Červené Poříčí otvorená výstava o výchove mladých šľachticov v 19. storočí. Na tunajšom zámku bola dokončená trojročná obnova hlavnej budovy podzámčia vďaka dotácii Ministerstva kultúry Českej republiky. V rámci projektu spolufinancovaného EÚ bol tiež obnovený areál hradu Šternberk vrátane ciest v parku. Do konca roku 2022 bude dokončená aj obnova na Karlštejne, kde vznikne nielen návštevnícke centrum a expozícia, ale aj multifunkčná sála či obnovené úžitkové záhrady. Dokončená bude aj obnova divadelnej sály na Jezeří, v ktorej zaznela Beethovenova tretia symfónia Eroica.
Zámok Jezeří, foto: Fotobanka Ústeckého kraje

Tohtoročnou témou projektu Po stopách šľachtických rodov budú šľachtické slávnosti a zábavy. Už 12. ročník sa tak všeobecne zameria na fenomén slávnostných okamihov, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou života na hradoch a zámkoch. Jedným z hlavných výstupov bude výstava Šľachtickej slávnosti a zábavy na štátnom zámku Český Krumlov, ktorý ďalej ponúkne sprievodný program pre deti, kurzy dobových tancov či tematické prehliadky aj workshopy. Zámok Český Krumlov bude zároveň hlavným centrom tradičnej Hradozámockej noci, ktorá sa uskutoční 27. augusta naprieč celou republikou.
Český Krumlov, foto: Národní památkový ústav
 
Titulné foto: Národní památkový ústav, autor Capkova

Viac informácií

Viac noviniek tohto roku sa dozviete tu.
Podrobný program Roku šľachtických slávností na zapojených pamiatkových objektoch nájdete tu.