Slovakia
2022
05
Cestovný ruch naberá na sile, záujem o hotely stúpa
Po pandémii koronavírusu ľudia začali viac cestovať. Podľa tabuliek na tourdata.cz, ktoré vychádzajú z publikovaných údajov Českého štatistického úradu, do tuzemských hotelov tento rok v prvom štvrťroku prišlo 2,8 milióna hostí. Vlani išlo iba o cca 280 tisíc. Prevažovali rezidenti, bolo ich zhruba 2 milióny. Zo zahraničia Českú republiku najčastejšie navštevovali ľudia zo susedných krajín.
Najviac do ČR v 1. štvrťroku 2022 prichádzali hostia z Nemecka (234 tisíc), nasledovalo Slovensko (98 tisíc) a Poľsko (79 tisíc). Niektoré regióny zaznamenali silnejší domáci cestovný ruch. Týka sa to napríklad Prahy. Tento rok v 1. štvrťroku zaznamenala viac ako 267 tisíc ubytovaných rezidentov, vyššia hodnota, ak vezmeme posledných desať rokov, bola iba v roku 2019, kedy išlo o cca 277 tisíc hostí.
 
„Pozitívnou správou je veľký záujem domácich turistov o dovolenku v Česku. V porovnaní s prvým kvartálom pred pandémiou ide iba o 3% pokles,“ hovorí riaditeľ Českej centrály cestovného ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodáva: „Obrovský pokles je u zahraničných hostí, kde chýbajú najmä turisti z Ázie a Ruska. Je tak úplne jasné, že musíme dať čo najviac vedieť svetu, že je Česká republika na turistov pripravená.“  
 
Len do hlavného mesta Prahy tento rok za prvé tri mesiace prišlo v porovnaní s predcovidovým rokom 2019 o 60% menej zahraničných hostí. Podobné to bolo v Karlovarskom kraji, ktorý zaznamenal 2019/2022 49 % úbytok zahraničných hostí.     
 
 „So zmenou by mala pomôcť nielen zahraničná kampaň s podtitulom „Príďte zažiť tradičné aj nové“. Spúšťame ju v 14 krajinách sveta,“ hovorí riaditeľ Českej centrály cestovného ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodáva: „Úlohu hrajú aj priame letecké spojenia, na ktorých dlhodobo pracujeme s Letiskom Praha. Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám dôjde v blízkej dobe k nárastu príchodov do Českej republiky zo susedných a blízkych krajín, v regiónoch potom budú hotely ešte viac využívať rezidenti.“         
 
Negatívny vplyv na cestovný ruch vrátane príchodov do Českej republiky má vojna na Ukrajine. V tuzemských hoteloch tento rok v 1. štvrťroku bývalo cca 8,7 tisíc hostí z Ruska, celkom v týchto hromadných ubytovacích zariadeniach v ČR v danom období sa zdržiavalo viac ako 887 tisíc nerezidentov. Pred covidom v roku 2019 bolo ruských návštevníkov hotelov takmer 130 tisíc z celkových viac ako 2 miliónov nerezidentov. Čísla, čo sa týka hostí z Ukrajiny, sa toľko nemenili, tento rok ich bolo cca 47 tisíc, v roku 2019 išlo o necelých 50 tisíc.   
 
Domáci hostia v tohtoročnom prvom štvrťroku najviac navštívili Královohradecký kraj (282 tisíc), hlavné mesto Praha (267 tisíc) a kraj Liberecký (203 tisíc). Na Liberecku sú dokonca domáce príchody najvyššie od roku 2012. Podobná situácia bola v Královohradeckom kraji. Zahraniční hostia v januári, februári a marci 2022 najviac navštevovali hlavné mesto Praha (492 tisíc), Karlovarský kraj (76 tisíc) a Královohradecký kraj (63 tisíc).