Kvetinové svety Alfonsa Muchu

Kvetinové svety Alfonsa Muchu

Kvetinové svety Alfonsa Muchu
Muchova nadácia tento rok predstavuje verejnosti novú sériu výstav „Muchova cesta“. Pod názvom Alfons Mucha: Kvetinové svety sa venuje Muchovým ikonickým dielam s kvetmi, jednej z najcharakteristickejších zložiek Muchovho grafického štýlu, ktorý sa stal synonymom pre secesiu v Paríži v období Belle Époque.
Výstavy je možné vidieť na štyroch miestach: v Ivančiciach, v Hrušovanoch nad Jevišovkou a v Moravskom Krumlove na južnej Morave a teraz po prvýkrát aj v zahraničí a to v Piešťanoch na Slovensku. Tieto miesta sú osobitne späté so životom a umením Alfonsa Muchu.

V minulom roku sa uskutočnila séria výstav Nadčasový Mucha: Spojenie svetov, ktorá mapovala znovuzrodenie Alfonsa Muchu od 60. rokov 20. storočia, keď sa jeho zabudnuté diela stali opäť populárnymi v západnej Európe a na západnom pobreží USA (street art, móda, psychedelické umenie, kvetinové deti, obaly albumov rockových skupín, japonské komiksy).
 
Secesné hnutie – snaha o „nové umenie“ – sa koncom 19. storočia rozšírilo po celej Európe ako reakcia na konvenčné dekoratívne štýly a akademické umenie, ako aj na sociálne problémy spôsobené rýchlou urbanizáciou a nadmernou industrializáciou. Mnohí umelci a dizajnéri hľadali inšpiráciu v prírode; charakteristickým znakom secesie sa stali kvety a zložité formy rastlín a stromov. Vplyv tohto hnutia sa výrazne prejavil na Svetovej výstave v Paríži v roku 1900 a tiež na Medzinárodnej výstave v Turíne v roku 1902, kde sa tento štýl nazýval aj kvetinový štýl (stile floreale), pričom v architektonických a dizajnérskych dielach vystavených na výstave bolo mnoho kvetinových motívov.Mucha, tvorca plagátov v Paríži fin-de-siècle, vytvoril inovatívny grafický štýl, ktorý sa stal známy ako „le style Mucha“. Išlo o kompozičný vzorec, v ktorom vyniká pôvabná žena harmonicky naaranžovaná s kvetmi a ďalšími prírodnými motívmi, často umiestnenými v architektonickom rámci. Muchov štýl, ktorý primárne vznikol pre reklamné plagáty, sa vyvinul ako vizuálny jazyk na komunikáciu so širšou verejnosťou. Mucha neskôr napísal: „Vonkajšia forma je jazyk [...] Kompozícia je reč“. V Muchovej kompozícii je teda žena nositeľkou umelcovho posolstva, zatiaľ čo kvety a iné prírodné motívy majú byť „slovami“, ktoré má čítať publikum. Výstavy zamerané na Muchovo používanie kvetinových motívov skúmajú Muchove kvetinové svety a ich posolstvá.
 
Na ilustráciu kontextu používania rastlinných motívov v secesii sú všetky výstavy na Muchovej ceste doplnené fotografiami fasád secesných budov na Morave a Slovensku od profesora Petera Schuberta (narodený v roku 1949 vo Viedni), riadneho člena Wiener Künstlerhaus. Profesor Schubert vytvára prostredníctvom fotografií fasád secesných domov „umelecký dokument“. Nepravidelné okraje snímok predstavujú detaily „vytrhnuté z fasád“ a zodpovedajú fotografickej praxi okolo roku 1900.
 

V Piešťanoch je výstava obohatená o špeciálnu časť venovanú Muchovmu vzťahu k tomuto medzinárodne známemu kúpeľnému mestu na začiatku 30. rokov 20. storočia. Kurátor výstavy PhDr. Vladimír Krupa predstavil výber vzácnych archívnych dokumentov a fotografií Muchu a jeho rodiny, ako aj reprodukciu Muchovho obrazu Buď pozdravená, požehnaná studňa zdravia (1932), jedinej veľkej olejomaľby na slovenský námet, ktorú Alfons Mucha vytvoril počas pobytu rodiny v Nice. Obraz bol poďakovaním piešťanským kúpeľom za uzdravenie jeho dcéry Jaroslavy.Kurátorkou výstav je Tomoko Sato, autorka všetkých veľkých výstav a projektov Nadácie Mucha za posledných 30 rokov nielen v Českej republike, ale taktiež vo svete. Podľa názoru rodiny Johna Muchu ide o Najvýznamnejšieho znalca života a diela Alfonsa Muchu na svete. Tomoko vyštudovala Manchesterskú univerzitu a pôsobí v Cambridge.

Slávnostné otvorenie výstavy Kvetinové svety sa uskutočnilo pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka.


 
„Nadácia Mucha je veľmi šťastná, že môže so svojimi partnermi v projekte Muchova cesta predstaviť príbeh malého chlapca z Ivančíc, ktorý ovplyvnil svetové dejiny umenia. Príbeh chlapca z Moravy, ale tiež Európana a svetoobčana,“ dodal Marcus Mucha, pravnuk Alfonsa Muchu a výkonný riaditeľ Nadácie Mucha.„Alfonz Mucha a jeho dielo sú vysoko oceňované na celom svete a Slovensko, samozrejme, nie je výnimkou. Muchov osobný vzťah k Piešťanom zostane navždy prevtelený do obrazu, ktorý vytvoril priamo pre kultový hotel Thermia Palace. Je teda logické a potešiteľné zároveň, že práve toto slovenské kúpeľné mesto sa stáva oficiálnou súčasťou tzv. Muchovej cesty. Včerajšie slávnostné otvorenie výstavy Kvetinové svety sa uskutočnilo pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka. Jedným z partnerov tohoto prestížneho podujatia je aj zahraničné zastúpenie CzechTourism Slovensko. Verím, že i vďaka tejto výstave opäť vzrastie počet tých, ktorí sa po stopách slávneho umelca vyberú do Českej republiky. Inšpiratívne brožované materiály o Muchovom odkaze na južnej Morave sú návštevníkom k dispozícii v mieste konania výstavy, teda v Napoleonských kúpeľoch,“ uviedla Nora Gill, riaditeľka CzechTourism na Slovensku.Projekt Muchovej cesty iniciovala Nadácia Mucha a formálne ho potvrdila Memorandom o spolupráci pri prezentácii odkazu a diela Alfonsa Muchu a spája miesta významne spojené so životom umelca. Stalo sa tak počas slávnostného večera k návratu Slovanskej epopeje do Moravského Krumlova 10. septembra 2021.
 
Dokument podpísali župan Juhomoravského kraja Jan Grolich, starosta Ivančíc Milan Buček, starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina a prezident Muchovej nadácie John Mucha. Ďalšími členmi projektu sú Mesto Mikulov a obce Hrušovany nad Jevišovkou a Doubravice nad Svitavou. V roku 2023 sa prvými zahraničnými členmi stali Piešťany, Trnavský samosprávny kraj a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
 
Ambíciou projektu je širšie zapojenie miest spojených so životom a dielom Alfonsa Muchu po celom svete.
Výstavy budú trvať do 31. októbra 2023, celkovo sa na nich predstavuje 118 umeleckých diel Alfonsa Muchu.
www.muchovacesta.sk
 
 
Nadácia Mucha je nezávislá, obecne prospešná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorú v roku 1992 založili vnuk maliara John Mucha a nevesta Alfonsa Muchu Geraldine Thomson Mucha. Cieľom Muchovej nadácie je chrániť a uchovávať rodinnú zbierku, ktorá je najväčšou a najobsiahlejšou zbierkou diel Alfonsa Muchu na svete, a propagovať dielo Alfonsa Muchu. V priebehu rokov usporiadala Nadácia Mucha viac ako 50 výstav po celom svete, na ktorých sa nielen s dielom Alfonsa Muchu, ale aj s českou kultúrou zoznámilo viac ako 6 500 000 návštevníkov. Nadácia Mucha je medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti života a diela Alfonsa Muchu. Predsedom správnej rady nadácie je John Mucha, výkonným riaditeľom je Johnov syn Marcus Mucha.
 
Foto: Ľuboš Bakyta