Slovakia
2023
12
Tradičná ručná výroba skla zapísaná na zozname UNESCO
České sklo si vo svete opäť potvrdilo svoju úroveň a povesť. 6.12. 2023 sa česká ručná výroba skla dostala na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Žiadosť, ktorú Česko podalo spoločne s Francúzskom, Fínskom, Maďarskom, Nemeckom a Španielskom, schválil medzivládny výbor organizácie na zasadnutí v Botswane.
Ako prvý bol na zoznam UNESCO, týkajúci sa českého nehmotného kultúrneho dedičstva, zapísaný v roku 2005 slovácky tanec verbunk, naposledy zasa minulý rok pltníctvo. V Česku sa na príprave podkladov týkajúcich sa zápisu ručnej výroby skla okrem Ministerstva kultúry podieľalo aj Múzeum skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou i zástupcovia jednotlivých sklárskych hutí, škôl a profesijných organizácií.
Foto: Múzeum skla a bižutérie Jablonec nad Nisou, Nora Gill
„Sklárstvo je dôležitým odvetvím najmä v Libereckom a Zlínskom kraji i na Vysočine. Je to aj téma, za ktorou sa do Česka cestuje z celého sveta a verím, že vďaka dnešnému zápisu na zoznam UNESCO sa bude ešte viac. Sklárom a všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali, veľmi gratulujem,“ hovorí riaditeľ Českej centrály cestovného ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodáva: „České sklo zaujíma nielen turistov z Európy, ktorí mohli vidieť Křišťálové údolí aj v hlavných správach francúzskej televízie TF1, ale láka aj hostí z Ázie, ktorí sa k nám od tohtoročného marca dopravujú rýchlejšie aj vďaka priamemu leteckému spojeniu Praha - Soul. Podrobnosti o sklárstve vo všetkých kútoch Česka s novinkami, ktoré daný sektor chystá, možno nájsť aj na našom portáli Kudy z nudy.“
Foto: Sklárna Rückl, Michaela Karásek Čejková
Technologickú jedinečnosť českého skla môžete vidieť po celej krajine. V roku 2020 ju potvrdil fakt, že sa na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO dostala výroba vianočných ozdôb z fúkaných sklenených perál. Zachovala sa vo firme Rautis v Poniklej v Krkonošiach.
Foto: Rautis
Česká sklárska výroba, na rozdiel od iných krajín, zahŕňa všetky techniky. Okrem už spomenutej tradičnej výroby vianočných ozdôb je to spoločne s prípravou a výrobou sklárskej suroviny aj fúkanie, brúsenie, maľovanie, vinuté perly, výroba trubičiek, bižutérnych tyčiniek a ďalšie.

Doteraz malo Česko v UNESCO celkovo 32 zápisov. Naposledy uspel Žatec a krajina žateckého chmeľu a stal sa 17. českou hmotnou pamiatkou zapísanou na tomto zozname a vôbec prvým chmeliarskym dedičstvom s touto svetovou značkou.