Vård i Tjeckien

Vård i Tjeckien

Ett steg till ett friskare och hälsosammare liv

Fler och fler svenska patienter väljer att söka sig utomlands för vård. Fram till 2010 har antalet svenskar som sökte vård utomlands varit ganska konstant mellan 1200 till 1400 patienter per år. Under 2011 hände något och antalet patienter som sökte sig utomlands ökade till nästan 4500 på ett år. Sen dess har den siffran fortsatt att peka uppåt.

Detta beror i mångt och mycket på det nya EU direktivet kallat EU:s patientrörlighetsdirektiv. Direktivet handlar om rätten att få sjukvård i ett annat EU-land än det där man är sjukförsäkrad, och om rätten att få ersättning för vårdkostnaden av ursprungslandets myndigheter. Men för många patienter handlar det även om de långa vårdköerna och att sjukvården ska svara upp mot patienternas förväntningar på service, delaktighet och bemötande.

Vilka uppsöker vård i Tjeckien?

Årlig besöker ca 10 000 patienter från utlandet Tjeckien för medicinsk vård. Samtidigt ser vi en ständigt växande tendens och potential för den medicinska turismen.

Vistelsetiden för utländska kunder i Tjeckien är i genomsnitt 7 dagar, sambandet är naturligtvis nära anknutet till vilken typ av behandling som kunden behöver.

För plastikkirurgi är det ca 5 dagar, för fertilitetsbehandlingar mellan 7-20 dagar, ortopedisk kirurgi kan vara upp till en månad. I dagsläget kommer de flesta utländska kunderna från Tyskland, Ryssland och Storbritannien. Andelen kvinnor och män är mer eller mindre lika, men andelen kvinnor står för mestadels plastikkirurgi och behandling av infertilitet. Ålderskategorin för behandlade patienter ligger i intervallet cirka 58 % mellan 31 - 50 år. Följt av 22 % av patienterna som är över 51 år gamla och 20 % av patienterna som sträcker sig från 18 till 30 år.

Insatserna för de mest frekventa behandlingarna är relaterade till området för ortopedi, gynekologi, ögonkirurgi, hud kirurgi, plastik- och estetisk kirurgi, neurologi, urologi och gynekologi, mikrobiologi och klinisk biokemi, onkologi, internmedicin, ENT, reproduktiv medicin, odontologi och kardiologi. De vanligaste förfaranden inom kosmetisk kirurgi och plastikkirurgi är bröstförstoring, ögonlockskirurgi, ansiktslyftning, fettsugning och bukplastik. Inom området för fertilitetsbehandlingar är det främst assisterad reproduktion, IVF och äggdonation som utförs.

Varför välja vård i Tjeckien?

Tjeckien är en eftertraktad och erkänd medicinsk turistdestination och har seglat upp som en favorit bland de europeiska destinationerna. Anledningen till detta är inte bara det överkomliga priset, utan också den historiskt utmärkta nivån av medicinkunskap och utbildningen av specialister och medicinsk personal.

Klinikerna erbjuder överlägsen kvalitet under vistelsen för patienten och Tjeckien har många års erfarenhet av wellness turism. Lägg till skönheten i landet, invånarnas gästfrihet och de unika kulturarven och man har ett framgångsrecept. De kliniker som det tjeckiska hälsoministeriet valt att representera har alla läkare som är utbildade och certifierade enligt internationell standard.

Alla av dem har en lång erfarenhet av att arbeta på de bästa europeiska sjukhusen samt har skrivit internationella publikationer och föreläst för sina kollegor på den medicinska världsscenen. De är också avancerade i sina medicinska kunskaper för att kunna delta i den senaste utvecklingen inom medicinen. Vidare har läkarna erfarenhet av att behandla internationella patienter och kan tala minst engelska, tyska och ryska. De arbetar i rena och sterila miljöer och har tillgång till den senaste medicinska tekniken. Alla rekommenderade sjukhus och kliniker uppfyller högsta standard och internationella ackrediteringar och har noggrant utvalts av hälsoministeriet.

Fördelar:
•    Ekonomiska fördelar i kombination med vård av hög kvalitet.
•    Kortare väntetid.
•    Strikta hygienkrav och den senaste medicinska utrustningen.
•    Tillgång till vissa terapeutiska tekniker och akutvård.
•    Hög patientsäkerhet vid sjukhusvård.
•    En viktig aspekt är också kopplat till spa-industrin i Tjeckien som har en lång tradition och ett utomordentligt internationellt anseende. Efter behandlingen kan patienten ansluta för postoperativ rehabilitering (ortopedisk), eller för förberedelse vid kirurgiska ingrepp.
•    Tjeckien erbjuder även ett brett utbud av fritidsaktiviteter för patienter och medföljande.