De 5 mooiste Tsjechische openluchtmusea
Bij tijd en wijle werpen we graag een blik in het verleden. Dan beseffen we ons met verbazing hoe simpel de wereld vroeger was, waarbij we de goede oude tijd in herinnering roepen. Anderzijds kunnen we ook iets leren van het leven van onze voorouders. Als u zo’n openluchtmuseum bezoekt, een museum onder de blote hemel, dan kunt u beide fenomenen ervaren. Openluchtmusea zijn speciale musea die de taak hebben om voor toekomstige generaties volksgebouwen te behouden en om toekomstige generaties volkstradities en ambachten te laten zien. Ook u kunt ze bezoeken! U komt hier het fijne te weten van oude rituelen, kennis maken met oude volksmonumenten, prachtige molens en reusachtige boerderijen bekijken, maar ook kleine onderkomens met werkplaatsen ontdekken waar ambachten werden uitgeoefend. Vrijwel overal zult u kunnen genieten van stijlvolle delicatessen.

Wallachijs museum in de natuur in Rožnov pod Radhoštěm

Het Wallachijs Museum in de natuur in Rožnov pod Radhoštěm in de Beskiden in Moravië werd opgericht in 1925 en is het oudste museum in zijn soort in Midden-Europa. Het openluchtmuseum bestaat uit drie delen. Het eerste deel wordt gevormd door het Houten Stadje (Dřevěné městečko). Het is het oudste en populairste gedeelte van het lokale openluchtmuseum en laat u een blik werpen op de manier van leven in een kleine stad vanaf halverwege de 19e eeuw tot het eerste kwartaal van de 20e eeuw. Een ander gedeelte is de Molenvallei (Mlýnská dolina), het nieuwste gedeelte van het museum. Hier vindt u werkende technische door water aangedreven gebouwen. De plaats van de wasserij, de molen en de zaag is vrijwel een exacte reconstructie van de situatie die men nog in de eerste helft van de 19e eeuw in het nabijgelegen Velké Karlovice aantrof. Het laatste en grootste gedeelte is de Erfenis van Walachije (Valašská dědina). De boerderijen, herdershutten, de molen en de smederij bevinden zich verspreid in het landschap, dat door zijn verbrokkeling aan een dorp op de hellingen van de Beskiden doet herinneren. De interieurs van de woonhuizen geven inzicht in de manier van leven in de verschillende sociale standen sinds het midden van de 19e eeuw. Men kan deelnemen aan rondleidingen met een Engels- of Duitssprekende gids. Het hele jaar door worden hier programma’s georganiseerd die oude manieren van landbouw en veeteelt tot leven brengen. De velden, moestuinen en fruitbomen doen herinneren aan de verbouwing van oude gewassen. Tijdens zo’ bezichtiging kunt kunt u allerlei huisdieren zien, maar u kunt ook een kudde schapen ontdekken. Er wordt hier grote nadruk gelegd op de heropleving van vergeten traditionele technieken, volkskunst en gewoontes, en ook op een reconstructie van het sociale leven, de handel en op de ontspanningsmogelijkheden van vroegere generaties. Daarom worden hier vele evenementen gehouden. Zo is de reguliere Sint-Jansavond in het midden van juni een Tsjechische volksviering van de zonnewende. In het begin van juli worden altijd de Feestelijkheden van Rožnov (Rožnovské slavnosti) gehouden: een internationaal folklorefestival.

Museum van volksarchitectuur in Kouřim

In Kouřim in Midden-Bohemen, ongeveer een half uur rijden van Praag,  bevindt zich een ander openluchtmuseum. Het is gespecialiseerd in de architectuurmonumenten in Midden- en Oost-Bohemen. Het gaat hierbij om in totaal 14 grote bouwwerken met waardevolle historische interieurs, en ook om enkele kleinere gebouwen en bijgebouwen. Het in historisch opzicht meest waardevolle gebouw is een schuur uit de 17e eeuw. De sfeer die dit openluchtmuseum ademt, is uniek, omdat de bouwwerken zo zijn opgetrokken dat het ensemble het aanzien van dorp uit vroegere eeuwen heeft en zich in bovendien in een oude boomgaard bevindt. Tegenwoordig wordt het gehele museum verbouwd om te kunnen beantwoorden aan de eisen van een modern monument. Het openluchtmuseum wordt het Museum van het Tsjechische Dorp. De bouwwerken worden zodanig geplaatst dat het openluchtmuseum als geheel de indruk zal geven van een typisch dorp in Midden- of Oost-Bohemen in de vroege Nieuwe Tijd. Hier ontvangt u bij de rondleiding een gedrukte Engelse of Duitse gids. Als u behoort tot een groep en belangstelling hebt voor een Engelse rondleiding, dan dient u die van tevoren per e-mail of telefonisch bestellen.

Openluchtmuseum Veselý Kopec

In de regio Vysočina in de buurt van Pardubice vindt u nog een populair Tsjechisch openluchtmuseum. Het Openluchtmuseum Veselý Kopec bestaat tegenwoordig uit bijna 30 objecten, die samen een nederzetting vormen met vrij verspreide gebouwen. Men is hier gespecialiseerd in het leven en werk van keuterboeren uit de regio Vysočina in de eerste helft van de 19e eeuw tot halverwege de 20e eeuw. De boerendorpen bestaan niet alleen uit kleine dorpsgebouwen, maar ook uit technische monumenten langs de rivier de Chrudimka, die door water worden aangedreven.. Het belangrijkste bouwwerk is een door water aangedreven graanmolen, maar het water levert bijvoorbeeld ook de kracht voor een olieslagerij. U treft in het museum een unieke 14 wanden tellende schuur aan uit 1680 en een woonwagen van rondtrekkende poppenspelers uit een ver verleden, evenals een collectie oud landbouwgereedschap. Bij de rondleiding ontvangt u een Engelse of Duitse gedrukte gids. Sinds juli 2021 zijn de afzonderlijke gebouwen voorzien van Engelstalige beschrijvingen inclusief QR-codes met aanvullende informatie over elk object. Als u uw bezoek van tevoren bestelt, dan kan voor u een Engels- of Duitssprekende gids worden geregeld. Er vinden regelmatig allerlei evenementen en bijeenkomsten plaats. Heel populair is de Jaarmarkt van Veselý Kopec halverwege juli, of in het begin van september de Kermis, wat op het platteland altijd een feest was met volop eten en drinken en plezier maken.

Museum van het dorp Zuidoost-Moravië in Strážnice

Het Openluchtmuseum Strážnice ligt in het zuiden van Moravië ten zuidoosten van Brno. U ziet hier volksgebouwen uit de nabije omgeving, die in de vorm van een typisch dorp zijn geplaatst. U treft hier ook technische waterinstallaties aan, een wijnbouwgebied en weides. In totaal hebben de natuurbeschermers en restaurateurs 64 gebouwen verplaatst en in een kunstmatig gemodelleerd terrein gesitueerd, dat met groen werd beplant om de oorspronkelijke omgeving te reconstrueren. Enkele bouwwerken bevatten een expositie om u kennis te laten maken met de levenswijze van de mensen in zowel de berggebieden van Zuidoost-Moravië als in de vruchtbare laaglanden. De expositie van wijngaarden en de daarbij behorende bedrijfsgebouwen laten de vervaardiging van wijn vanaf de oudste tijden tot heden zien. Bij de rondleiding kunt u beschrijvende teksten in het Engels of Duits verkrijgen. En bij voldoende capaciteit en na afspraak is tegen vergoeding een rondleiding in het Engels mogelijk. Elk jaar worden hier ook volksfeesten gehouden, zoals de oprichting van de meiboom en het oogstfeest. En in het laatste weekend van juni wordt het gehele museumcomplex in Strážnice het decor van het Internationale Folklorefestival Strážnice.

Openluchtmuseum Chanovice

Het Openluchtmuseum in Chanovice ligt in West-Bohemen, enkele tientallen minuten per auto ten zuiden van Plzeň. Het museum werd gebouwd als een noodexpositie van volksarchitectuur, waarbij grotere en kleinere bouwwerken uit heel Zuid-West-Bohemen verzameld worden. Het openluchtmuseum is een van de kleinste in Tsjechië en omvat tegenwoordig ongeveer 20 bouwwerken. Maar het museum kan bogen op een van de alleroudste volksgebouwen. Dat betreft een schuur die gebouwd tegen het einde/aan het begin van de 16e en 17e eeuw. Het museum groeit voortdurend en is nog steeds op zoek naar oude volksgebouwen in de regio, die niet langer hun doel dienen of waarvan de eigenaren niet de middelen, noch de wens hebben om de gebouwen te onderhouden. Het gehele openluchtmuseum in Chánovice is vrij toegankelijk, zodat u zich een beeld kunt vormen van het leven in de uitlopers van het Boheemse Woud in een ver verleden. Tijdens de rondleiding kunt u teksten in het Engels en Duits krijgen. U kunt ook van tevoren een bezichtiging reserveren met een Engelssprekende gids.