O nas

O nas

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism

O nas
Nasz cel jest prosty: chcemy, by ludzie odwiedzali Czechy. Chcemy dzielić się rzetelną i szczegółową wiedzą na temat tego nowoczesnego kraju, który łączy w sobie naturalne piękno, niezwykłą kulturę i fascynującą historię.
Mówiąc bardziej oficjalnie, Czeska Centrala Ruchu Turystycznego - CzechTourism, podlegająca pod Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, ma na celu zwiększenie świadomości na temat kraju, zarówno w swoich granicach, jak i na całym świecie.

CzechTourism ukierunkowany jest na odbiorców globalnych, poza centralą główną w Pradze, posiadamy oddziały zagraniczne na kluczowych rynkach docelowych w Europie i na całym świecie.
Ściśle współpracujemy z regionalnymi centralami ruchu turystycznego, gminami oraz członkami społeczności biznesowej.

Częścią Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego jest organizacja Czech Convention Bureau, która ukierunkowana jest na promocję Czech w zakresie konferencji, kongresów i turystyki motywacyjnej.


 
Masz pytanie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Informacja o prawach autorskich

Żadna część tekstu lub materiałów multimedialnych (w tym obrazów, nagrań audiowizualnych lub
nagrań audio) nie może być reprodukowana ani wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez
uprzedniej pisemnej zgody operatora, którym jest Czeska Centrala Ruchu Turystycznego –
CzechTourism (zwana dalej CzT). Wszelka zawartość tej witryny, w tym kod źródłowy, elementy
graficzne, obrazy, teksty, powierzchnie graficzne, zarejestrowane znaki towarowe i logotypy, jest
dziełem CzT i podlega prawom autorskim, które należą do CzT lub jest dziełem innych osób, które
przekazały CzT prawo do korzystania z dzieła i jako takie podlega ochronie na podstawie przepisów
prawa Republiki Czeskiej.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Niniejszą stroną internetową zarządza CzT, aby zapewnić dostęp do informacji o możliwościach
podróżowania po Republice Czeskiej szerokiemu gronu odbiorców. Celem niniejszej strony
internetowej jest dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji. Jeżeli CzT otrzyma informację o
zauważonych błędach czy nieścisłościach, w miarę możliwości będą one usuwane. CzT nie ponosi
natomiast jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje dostępne na niniejszej stronie

internetowej. Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron
internetowych, na których treść CzT nie ma żadnego wpływu, nie odpowiada za ich zawartość,
prawidłowość i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
CzT jest organizacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, finansowaną ze
środków publicznych. Wszelkie stosunki prawne związane z niniejszą stroną internetową podlegają
przepisom prawa Republiki Czeskiej, bez względu na okoliczności.

Ochrona danych osobowych

Przez rejestrację na stronie www.visitczechia.com użytkownik wyraża zgodę na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika: adresu e-mail,
imienia i nazwiska, zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, przez administratora: Czeską Centralę
Ruchu Turystycznego – Czech Tourism (dalej zwaną CzT) oraz jej pracowników. Dane osobowe
będą przetwarzane przez administratora za pośrednictwem jego pracowników, ręcznie oraz
automatycznie (elektronicznie) bezpośrednio w bazie danych systemu zarządzania danymi, w którym
funkcjonuje strona. Dane będą gromadzone i przetwarzane jedynie przez administratora strony, który
może je wykorzystać do celów statystycznych lub wewnętrznych, jednak nie może udostępniać ich
stronie trzeciej. Użytkownik strony może w sposób bezpośredni i wiążący wysłać do CzT informację o
tym, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych od CzT, maksymalnie przez okres
pięciu lat.