TAJEMNICA CZESKICH PAMIĄTEK SAKRALNYCH
Wysoczyna: kraj z najliczniejszą kolekcją klejnotów UNESCO
Takiej liczby zabytków sakralnych wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO nie znajdziesz w żadnym innym kraju!