Otwarcie budynku głównego Muzeum Narodowego w Pradze
Muzeum narodowe, najstarsza instytucja muzealna w Czechach, zostało założone przed 200 laty jako „Muzeum Ojczyźniane“ w 1818 roku. Z jego założeniem związane są takie osobistości, jak hrabia Kašpar Maria Šternberg, František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, czy francuski badacz Joachim Barrande. Pomieszczenia neorenesansowego budynku muzealnego na Placu Wacława (czes. Václavské náměstí) zostały udostępnione w 1891 roku. Od tamtej pory nie przeprowadzono żadnego poważniejszego remontu zabytkowego budynku Muzeum Narodowego. Celem obecnego złożonego remontu i przebudowy była ochrona ważnego narodowego zabytku kultury i modernizacja, mająca przekształcić budynek w nowoczesny obiekt muzealny. Dzięki otwarciu przestrzeni w Budynku Głównym i połączeniu jej z Nowym Budynkiem, Muzeum dwukrotnie powiększy swoją przestrzeń wystawienniczą w centrum Pragi. Zwiedzający będą mogli zobaczyć wiele unikatowych eksponatów, które do tej pory były przechowywane w muzealnych magazynach.

Otwarcie muzeum i projekty wystawiennicze

Budynek Główny Muzeum Narodowego zostanie częściowo otwarty dla zwiedzających 28 października 2018, dokładnie w 100. rocznicę powstania niepodległej I Republiki Czechosłowackiej. Goście będą mogli zobaczyć pięknie wyremontowane wnętrza zabytkowego Budynku Głównego w trakcie zwiedzania z przewodnikiem oraz przede wszystkim 3 wystawy, zajmujące powierzchnię niemal 2 000 m2. Wystawy będzie można zwiedzać do 31 grudnia 2018 bezpłatnie.

Z Bratysławy zostanie przywieziona wystawa o nazwie Wystawa Czesko-słowacka i Wystawa Słowacko-czeska (28.10.2018 -30.6.2019). Projekt ten przybliża historię okresu wspólnej państwowości Czechów i Słowaków; to, co dzieliło i łączyło oba narody. Stosunki między narodami są pokazane także przez pryzmat losów konkretnych osób. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć w Czechach zbiór oryginalnych dokumentów, które odegrały kluczową rolę w historii Czechosłowacji i jej obywateli.

Wystawa o nazwie „2x100“ przedstawia historię 200 lat istnienia Muzeum Narodowego. Dla gości przygotowano 200 najcenniejszych i najciekawszych eksponatów przechowywanych w muzeum, które zostaną pokazane w nowym i zaskakującym kontekście, odzwierciadlającym różnorodność tych eksponatów – historycznych, przyrodniczych, naukowych i artystycznych, pochodzących nie tylko z Czech, ale i z całego świata.

Prezentacja multimedialna „Historia, która stała się przyszłością“ przedstawia zabytkowy Budynek Główny Muzeum Narodowego jako narodowy i architektonicznych symbol. W trakcie dwóch projekcji na parterze historycznej budowli zwiedzający poznają założenia oryginalnego projektu architekta Josefa Schulza, artystyczną wyjątkowość budynku oraz jego poszczególne elementy, będą mieć również okazję porównać krytyczny stan budynku sprzed 2011 roku, kiedy to rozpoczęto remont, z jego stanem i nową organizacją przestrzeni po remoncie generalnym.

Dalsze plany Muzeum Narodowego

Na wiosnę 2019 roku planowane jest otwarcie wystawy interaktywnej na zadaszonym dziedzińcu oraz otwarcie korytarza łączącego historyczny i nowy budynek muzeum. Tu przygotowana będzie ekspozycja prezentująca historię architektonicznego rozwoju Placu Wacława na tle wydarzeń, które odegrały się na tym placu. Na czerwiec 2019 roku zaplanowano zastąpienie Wystawy Czesko-słowackiej wystawą Najwięksi czescy kompozytorzy. W okolicach 17 listopada 2019 roku, czyli z okazji 30. rocznicy Aksamitnej Rewolucji, powinna być już przygotowana większość ekspozycji, czyli część przyrodniczo-naukowa, XX wiek i Muzeum Dziecięce. W pierwszej połowie 2020 roku zostanie otwarte całe muzeum. Na zwiedzających czekają również strefy odpoczynku – kawiarnie, księgarnia, sklep z pamiątkami. Obok 12 000 m2 powierzchni wystawienniczych w kompleksie muzealnym zostanie przygotowanych również 4 000 m2 przestrzeni do spędzania wolnego czasu oraz korytarzy i przejść.