Warunki wjazdu obowiązujące od 21 czerwca 2021 r.
Czechy są gotowe na przyjęcie turystów! Od 21 czerwca lista krajów, z których będzie można podróżować do Czech powiększy się o wszystkie kraje Unii Europejskiej i Serbię. Obecnie dozwolone są już przyjazdy w celach turystycznych z krajów należących do zielonej kategorii oraz turystów z Niemiec, Słowacji, Austrii, Słowenii, Węgier i Chorwacji. Warunkiem jest przestrzeganie aktualnych wymogów dotyczących szczepień, testowania i przebycia Covid. Podróżni muszą okazać odpowiedni certyfikat dotyczący szczepień. Od 1 lipca będzie obowiązywał w ramach UE wyłącznie unijny certyfikat cyfrowy COVID dotyczący szczepień lub przechorowania Covid.

Kraje niskiego ryzyka (kategoria zielona)

Lista krajów: Związek Australijski, Republika Islandii, Państwo Izrael, Japonia, Republika Korei, Republika Malty, Monako, Nowa Zelandia, Rzeczpospolita Polska, Republika San Marino, Rumunia, Republika Singapuru, Królestwo Tajlandii, Państwo Watykańskie
 
Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie wjazdu do Republiki Czeskiej (nadal jednak obowiązuje wymóg przestrzegania warunków dotyczących poszczególnych restauracji, hoteli itp.).

Kraje średniego ryzyka (kategoria pomarańczowa)

Lista krajów: Republika Bułgarii, Estonia, Republika Finlandii, Chorwacja, Republika Irlandii, Republika Włoska, Cypr, Księstwo Liechtensteinu, Luksemburg, Węgry, Królestwo Norwegii, Republika Portugalska (łącznie z Azorami i Maderą), Republika Austrii, Słowacja, Niemcy, Szwajcaria, Baleary i Wyspy Kanaryjskie.
 
Wjazd na terytorium Republiki Czeskiej osób z krajów należących do kategorii pomarańczowej w celach turystycznych jest niedozwolony.
 
Każda osoba, która przebywała w jednym z krajów należących do kategorii pomarańczowej przez ponad 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni, jest zobowiązana do spełnienia następujących warunków wjazdu:
 • Przed wjazdem na teren Republiki Czeskiej należy wypełnić i złożyć formularz online (https://plf.uzis.cz/ – dowód przyjęcia formularza musi być wydrukowany lub dostępny online, NIE tylko w formie SMS).
  • Nie dotyczy dzieci w wieku poniżej 5 lat lub osób, które przechorowały już COVID-19.
  • Osoby, które przechorowały już COVID-19, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające następujące informacje: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia, adres zamieszkania i informacja potwierdzająca, że dana osoba jest ozdrowieńcem po przebytej chorobie COVID-19. Na podstawie tego potwierdzenia dana osoba może wjechać do Republiki Czeskiej w okresie 180 dni od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na COVID-19.
 • Przed wjazdem na teren Republiki Czeskiej wymagane jest uzyskanie potwierdzenia (w języku angielskim) ujemnego wyniku testu antygenowego (wykonanego nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem podróży (wylotem samolotu)) lub testu PCR (wykonanego nie później niż 72 godz. przed rozpoczęciem podróży (wylotem samolotu)). Wyniki testu muszą pochodzić z akredytowanego laboratorium (testy wykonane samodzielnie NIE będą akceptowane). Lista testów antygenowych, które będą uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jest dostępna tutaj.
  • Zamiast tego można przedstawić zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające status ozdrowieńca z COVID-19, wystawione przez lekarza prowadzącego praktykę na terenie Republiki Czeskiej lub UE, jeżeli:
   • dana osoba nie wykazuje objawów COVID-19 oraz przeszła wyznaczony okres kwarantanny po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, a także minęło więcej niż 14 dni i mniej niż 180 dni od pierwszego uzyskanego przez nią dodatniego wyniku testu PCR.
Wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Czeskiej z krajów należących do kategorii pomarańczowej muszą nadal przestrzegać warunków dotyczących poszczególnych restauracji, hoteli itp.

Kraje wysokiego ryzyka (kategoria czerwona)

Lista krajów: Księstwo Andory, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Francuska, Republika Litewska, Republika Łotwy, Królestwo Niderlandów, Republika Grecka, Republika Słowenii, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Szwecji.
 
Wjazd osób z krajów należących do kategorii czerwonej na terytorium Republiki Czeskiej w celach turystycznych jest niedozwolony.
 
Każda osoba, która przebywała w jednym z krajów należących do kategorii czerwonej przez ponad 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni, jest zobowiązana do spełnienia następujących warunków wjazdu:
 • Obowiązek przestrzegania wszystkich wskazanych warunków dla krajów z kategorii pomarańczowej.
 • Dodatkowo po wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej wymagane jest wykonanie testu PCR na własny koszt w ciągu maksymalnie pięciu dni. Do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu dana osoba musi poddać się „samoizolacji”, co oznacza konieczność pozostania w miejscu zakwaterowania wskazanym w formularzu wjazdu. Dozwolone jest opuszczenie hotelu wyłącznie w sytuacjach awaryjnych – pozyskanie żywności lub względy zdrowotne.
 
Wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Czeskiej z krajów należących do kategorii czerwonej muszą nadal przestrzegać warunków dotyczących poszczególnych restauracji, hoteli itp.

Kraje bardzo wysokiego ryzyka (kategoria ciemnoczerwona)

Lista krajów: wszystkie pozostałe kraje UE i spoza UE.
 
Wjazd osób z krajów należących do kategorii ciemnoczerwonej na terytorium Republiki Czeskiej w celach turystycznych jest niedozwolony.
 
Każda osoba, która przebywała w jednym z krajów należących do kategorii ciemnoczerwonej przez ponad 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni, jest zobowiązana do spełnienia następujących warunków wjazdu:
 • Obowiązek przestrzegania wszystkich wskazanych warunków dla krajów z kategorii pomarańczowej, z jednym wyjątkiem. Przed wjazdem na teren Republiki Czeskiej osoby przyjeżdżające z krajów należących do kategorii ciemnoczerwonej mogą przedstawić wyłącznie test PCR – nie test antygenowy – wykonany nie wcześniej niż na 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Potwierdzenie wyników testu PCR musi pochodzić z akredytowanego laboratorium (testy wykonane samodzielnie NIE będą akceptowane).
 • Dodatkowo wymagane jest wykonanie testu PCR najwcześniej w piątym dniu, ale nie później niż w czternastym dniu po wjeździe na teren Republiki Czeskiej. Do czasu uzyskania informacji o ujemnym wyniku obowiązuje „samoizolacja”, co oznacza...
Odstępstwa dotyczące osób zaszczepionych
Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Austrii, Polsce, na Węgrzech, w Słowenii i Chorwacji nie muszą wykonywać testów PCR. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-19 w języku angielskim, a jednocześnie obowiązują następujące warunki:
 • Od przyjęcia pierwszej dawki szczepienia upłynęły co najmniej 22 dni i nie więcej niż trzy miesiące (w przypadku szczepionek dwudawkowych).
 • Wykonany został dwudawkowy schemat szczepienia, a od podania pierwszej dawki minęło mniej niż 9 miesięcy.
 • Od przyjęcia szczepionki jednodawkowej minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 9 miesięcy.
Osoby te nie są zobowiązane do poddania się samoizolacji po wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej.

Od 21.06. zasady te dotyczą wszystkich mieszkańców UE i Serbii.

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu po przyjeździe do Republiki Czeskiej:
 1. Cudzoziemiec objęty obowiązkiem wypełnienia formularza przed przybyciem do Republiki Czeskiej wskazał swoje miejsce zakwaterowania. Po wykonaniu testu PCR należy udać się pod ten adres celem samoizolacji. Jeżeli wynik testu PCR będzie dodatni, dana osoba musi pozostać w tym miejscu zakwaterowania. Z osobą tą skontaktuje się KHS (regionalna stacja sanitarna) i nałożony zostanie obowiązek kwarantanny na okres 14 dni.
  1. Jeżeli nie zostanie wykryta zmutowana wersja koronawirusa (np. warianty występujące w Brazylii, RPA lub w Indiach), a podróżny pozostaje w kwarantannie od trzech dni, zakończy się ona automatycznie w piętnastym dniu (dzień testu jest uznawany za dzień 0).
  2. W przypadku wykrycia mutacji, o czym KHS powiadomi podczas pierwszego kontaktu, kwarantanna zostanie zakończona dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku testu PCR i konsultacji z KHS. W przypadku dodatniego wyniku testu długość okresu kwarantanny zostanie ustalona indywidualnie z KHS. Warunki te obowiązują również w przypadku dodatniego wyniku testu wymaganego dla celów powrotu do kraju macierzystego.
 2. Powrót obywateli Czech z zagranicy: obowiązują takie same zasady, przy czym zamiast KHS należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.
Wizy są wydawane tylko dla ambasad Republiki Czeskiej z krajów niskiego ryzyka (kategoria zielona). Nie ma wyjątków dla ruchu turystycznego. Przyjazdy w celach turystycznych są dozwolone wyłącznie dla osób z krajów należących do kategorii zielonej. Pozostałe osoby mogą podróżować wyłącznie w określonym celu, zgodnie z powyższymi wskazówkami.