Nowości dla przewodników turystycznych i turystów - Czeska Karta Identyfikacyjna Przewodnika Turystycznego
Od marca 2021 roku każdy przewodnik turystyczny w Republice Czeskiej jest zobowiązany do noszenia dedykowanej karty identyfikacyjnej - Czeskiej Karty Identyfikacyjnej Przewodnika Turystycznego, wydawanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przewodnicy zobowiązani są do noszenia tej karty identyfikacyjnej w widocznym miejscu na odzieży podczas świadczenia usług przewodnickich.
Nowa regulacja prawna działalności przewodnickiej ma przyczynić się do wzrostu świadomości przewodników’kwalifikacji oraz zapobiec świadczeniu w sektorze turystycznym usług przewodnickich o gorszej jakości. 
.   
Wydawane są dwa rodzaje legitymacji przewodnickich: I stopnia bez konieczności potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz II stopnia z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych (wiedza lub umiejętności wymagane w pracy przewodnika turystycznego, przy czym nie jest badana znajomość języków obcych ani specjalizacja regionalna).  
. Ważność dowodów osobistych można zweryfikować w publicznym liście przewodników turystycznych
  
Przewodnicy z innych państw członkowskich UE, EWG i Szwajcarii mogą świadczyć swoje usługi w Republice Czeskiej na podstawie prawa unijnego w tymczasowym świadczeniu usług trybie, ale muszą powiadomić o tym fakcie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przed pierwszym świadczeniem usług za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
  
. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  
.   
Wzór legitymacji czeskiego przewodnika turystycznego – I stopnia 

  
  

.


Przykładowa legitymacja czeskiego przewodnika turystycznego – II stopnia 
.