Polsko-czeskie szlaki w Karkonoszach
Krkonoše. Karkonosze. Granice między krajami dzisiejszej Europy Środkowej nie stanowią dziś bariery oddzielącej jej mieszkańców, lecz są linią mniej lub bardziej symboliczną, a przede wszystkim łączącą. Członkostwo wspólne Republiki Czeskiej i Polski w Unii Europejskiej otwiera okazję do wspólnych projektów, również tych z zakresu ochrony przyrody. Należą do nich także projekty transgranicznych szlaków górskich.

Transgraniczna trasa edukacyjna Dziedzictwo Epoki Lodowcowej

Transgraniczna trasa edukacyjna o długości 9 kilometrów wiedzie przez najciekawsze miejsca czeskich i polskich Karkonoszy. Prezentuje karkonoską tundrę, relikty epoki lodowcowej. 

Punktem wyjściowym i powrotnym trasy okrężnej jest schronisko Dom Śląski. Schronisko znajduje się pod Śnieżką, na wysokości 1 400 metrów n.p.m. na skrzyżowaniu głównych szlaków turystycznych na polsko-czeskiej granicy. Jest najwyżej położonym schroniskiem górskim w polskich Sudetach.

Na trasie miniemy punkt widokowy na malowniczą dolinę polodowcową  Obří dul, ulokowaną pomiędzy podnóżem Śnieżki i Pecem pod Śnieżką, następnie miniemy rezerwat przyrody torfowisko Úpské rašeliniště, rozciągające się na powierzchni niemal 73 hektarów, jedno z najlepiej zachowanych i najcenniejszych, leżące po obu stronach granicy. Swoje źródła mają tutaj rzeka Úpa i Biała Łaba.

Wędrując dalej miniemy lodowcowe jezioro, Biały Jar, Kopę i powrócimy do schroniska Dom Śląski. Na trasie czeka na nas dziewięć przystanków z panelami informacyjnymi, z tego cztery sa umieszczone na terytorium Czech (punkt widokowy na Obří dul, torfowisko Úpské rašeliniště, Luční bouda i  Jantarová stezka). Na terenie Polski znajdziemy pięć przystanków Spalona Strażnica, Mały Staw, Biały Jar, Kocioł i Dom Śląski.

Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej

Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej jest najsłynniejszą karkonoską magistralą. Na odcinku 28 kilometrów oferuje wspaniałe widoki zarówno na polską, jak i czeską stronę gór i prowadzi przez najwyższe grzbiety Karkonoszy.
Szlak łączy zachodnie i wschodnie Karkonosze. Ponieważ prowadzi przez najwyższe szczyty Karkonoszy, oferuje wędrowcom przepiękne widoki.

Trasa rozpoczyna się w zachodnich Karkonoszach na rozstaju dróg pod Tvarožnikiem (powyżej Voseckiej boudy). Można tam dojść z Harrachova lub Rokytnicy nad Jizerou, wydłużając tym samym trasę pieszą o około 8 km. Ścieżka prowadzi do schroniska Špindlerova bouda, następnie skręca  w kierunku polskich Karkonoszy, skąd roztacza się widok na Wielki i Mały Staw. Trasa wiedzie dalej na Śnieżkę, nastepnie schodzi aż do Pomezních Bud.