CM 863. Święci Cyryl i Metody. Historia, tradycja, kult
Jest to już czwarta z kolei wystawa poświęcona świętym patronom ziem czeskich, której wiąże się z obchodami 1150. rocznicy przybycia apostołów św. Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy. W klasztorze św. Agnieszki obejrzeć możesz dzieła sztuki i przedmioty artystyczne o tematyce cyrylometodiańskiej, począwszy od średniowiecza, aż do XX wieku. Wiele z wystawionych tu obrazów, rzeźb, rysunków, grafik i książek po raz pierwszy ujrzało światło dzienne. Obejrzeć tu można również cenne zabytki archeologiczne z okresu Rzeszy Wielkomorawskiej.

Adres

National Gallery in Prague Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, 110 00  Praha 1