Dni Ludzi Dobrej Woli
Zwieńczenie dwudniowego programu Dni Ludzi Dobrej Woli stanowi sobotnia Pielgrzymka Narodowa odbywająca się co roku dla uczczenia pamięci braci sołuńskich Konstantyna i Metodego, którzy w 863 roku przybyli na Morawy, aby krzewić wiarę chrześcijańską. To ważne wydarzenie historyczne obchodzone jest w Czechach jako święto państwowe, które co roku przypada 5 lipca. Na zakończenie pielgrzymki odbędzie się uroczysta msza święta dla pątników. Odprawi ją arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner, zaś uroczyste kazanie wygłosi kardynał Dominik Duka. Velehrad jest jednym z najważniejszych sanktuariów w Czechach, często nazywany jest „morawskim Betlejem“.