Wystawa Wielkie Morawy i początki chrześcijaństwa
Eksponaty, z których wiele to bezcenne zabytki kultury i zostaną wystawione po raz pierwszy w historii, wypożyczyło na wystawę 35 instytucji. Większość z nich to drogocenne klejnoty, głównie z najważniejszych centrów wielkomorawskich – Mikulčic, aglomeracji Staroměstsko-Uherskohradišťskiej, Brzecławia-Pohanska, Ołomuńca, czy też Bojnej. Jednakże w ramach wystawy zaprezentowane zostaną również odleglejsze znaleziska charakteru wielkomorawskiego (grodzisko Kocobędz-Podobora oraz znaleziska z grobów książęcych ze Starego Kouřimia), dokumentujące znaczenie i wpływy Wielkich Moraw w szerszym, środkowoeuropejskim kontekście. Na uwagę zasługuje zwłaszcza kilka grup – znane znalezisko srebrnych naczyń i klejnotów, tzw. skarb kupca bizantyjskiego z Zemianskiego Vrbovka, poza tym książęcy grób podwójny z Kolína, znalezisko klejnotów wchodzących w skład akcesoriów pogrzebowych księżnej z Želének, czy też przedmioty wyposażenia osobistego z bardzo bogato wyposażonego grobu księżnej ze Starego Kouřimia.

Adres

Prague Castle (Imperial Stables)