Chebskie podwórka w Chebie
Organizatorem festiwalu jest Galerie 4. Jest to największa wystawa pod gołym niebem w zabytkowym centrum miasta Cheb w zachodnich Czechach. Podczas festiwalu odbędą się warsztaty artystyczne, projekcje filmów, prezentacje wzornictwa, koncerty, przedstawienia teatralne, prezentacje interaktywne. Impreza jest przeznaczona dla wszystkich kategorii wiekowych z dostępem dla osób na wózkach. Wystawy można oglądać od czwartku do soboty. W razie niesprzyjającej aury można je oglądać w przyległych i zastępczych obiektach, na każdym podwórku znajduje się aktualna tablica informacyjna.