AdCamp 2016
Międzynarodowa konferencja AdCamp to spotkanie specjalistów, poświęcone takim dziedzinom jak destination management, place branding czy marketing usług w turystyce. W konferencji w Zlínie mogą wziąć udział profesjonaliści z kręgów biznesowych, ze sfery publicznej i akademickiej, działający w turystyce i w branżach z nią powiązanych. Organizatorzy imprezy zapraszają do obszernych wystąpień nie tylko ekspertów z tej dziedziny, ale także profesjonalistów z dużą wiedzą i wszystkich tych, którzy podchodzą do turystyki w sposób nietradycyjny.
W pierwszym dniu odbywa się konferencja, natomiast drugi dzień poświęcony jest licznym  warsztatom tematycznym, prowadzonym przez  czeskich i zagranicznych specjalistów. Uczestnicy zapoznają się z konkretnymi analizami przypadku, których wyniki będą mogli wykorzystywać w dalszej pracy.

AdCamp to jedna z najważniejszych konferencji branżowych w Republice Czeskiej, jednak mniej więcej jedna trzecia lektorów przyjeżdżających na konferencję do Zlína to goście zagraniczni. W skład konferencji wchodzi także sekcja studencka, w ramach której odbywa się konkurs pomysłów studentów szkół wyższych, specjalizujących się w zakresie turystyki, komunikacji multimedialnej lub rozwoju regionalnego.