Festiwal Mitte Europa
Idea zorganizowania czesko-niemieckiego Festiwalu Mitte Europa – Festiwalu w centrum Europy – na pograniczu Bawarii, Czech i Saksonii, narodziła się w roku 1900, jako reakcja na upadek żelaznej kurtyny.
Festiwal, który w ciągu kilkudziesięciu lat swego istnienia gościł wielu wybitnych artystów z całego świata, dziś łączy kilkadziesiąt miast i gmin po obu stronach granic o długości 400 cm, od Horní Falce pod Chebem, przez Góry Kruszne, aż po Czechy Północne. Koncerty nie odbywają się jednak wyłącznie w miastach i wsiach, ale także w kościołach i klasztorach, na zamkach i w pałacach, w podziemnych sztolniach i zabytkowych manufakturach. W końcu, jak stwierdził Lord Yehudi Menuhin, który aż do swej śmierci związany był z festiwalem Mitte Europa, nie tylko jako człowiek, ale również profesjonalnie, jak dyrygent: "Festiwal Mitte Europa pomaga znosić granice, a jak wszyscy wiemy, nie ma ważniejszego zadania dla Europy."

Adres

Ústí nad Labem Region and Karlovy Vary Region