700 lat Karola IV – dokumenty historyczne
Legenda Karola IV Luksemburskiego zainspirowała wielu czeskich pisarzy, poetów, historyków i językoznawców. Z okazji 700-lecia narodzin Karola IV ich dzieła wystawia Muzeum Piśmiennictwa Narodowego (czes. Památník národního písemnictví) w klasztorze na Strahovie. Dopełni je jeszcze innymi dokumentami, takimi jak fotografie, druki, książki oraz dzieła plastyczne ze zbiorów muzeum. W ten sposób ekspozycja dobrze zarysowuje życie Karola IV oraz doniosłość roli, jaką odegrał w historii ziem czeskich.
Poza tym zwiedzanie wystawy w Muzeum Piśmiennictwa Narodowego możesz połączyć ze spacerem na Zamek Praski lub na niedaleką wieżę widokową na Petřínie.