700-lecie Karola IV Luksemburskiego – „Kiedy umiera cesarz”
Wystawa „Kiedy umiera cesarz” (czes. Když císař umírá) w Czeskim Muzeum Muzyki (czes. České muzeum hudby) przypomni śmierć i pogrzeb króla i cesarza Karola IV, który jest w Czechach ulubionym władcą. Udoskonalił Pragę i zrobił z niej miasto godne majestatu cesarskiego, ale przyczynił się też do rozkwitu wielu innych miejsc w Czechach. Jego doniosły wkład doceniany jest przez współczesnych Czechów, ale szanowali go także w XIV wieku. Według legendy właśnie w czasie mowy żałobnej na pogrzebie został on po raz pierwszy nazwany ojcem ojczyzny i przydomek ten pozostał Karolowi IV aż do XXI wieku.
Wystawa przedstawi ceremonie żałobne związane z uroczystościami pogrzebowymi oraz samym pogrzebem Karola IV. Przybliży także podejście średniowiecznego społeczeństwa do śmierci i umierania. Wybrane przedmioty ze zbiorów Muzeum Narodowego zostaną uzupełnione wypożyczonymi także od innych organizacji oraz właścicieli prywatnych. Rdzeń wystawy tworzyć będą słynne zabytki kultury materialnej z XIV i XV wieku. Najważniejszym zbiorem eksponatów będzie kolekcja oryginalnych średniowiecznych tekstyliów pogrzebowych z grobu królewskiego w katedrze św. Wita, gdzie Karol IV jest pochowany

Wystawę uzupełni także szlak edukacyjny, prowadzący do miejsc, przez które przechodził kondukt pogrzebowy ze szczątkami Karola IV.