Adolf Loos, Obywatel Świata
Wystawa zorganizowana z okazji 150. rocznicy urodzin Adolfa Loosa ma na celu przypomnienie osobowości, dorobku i podstawowych idei twórczości wybitnego architekta, którego spuścizna jest stale aktualna i inspirująca. Chociaż sam Loos nie uważał się za architekta, jego poglądy, a zwłaszcza dzieło miały ogromny wpływ zarówno na jemu współczesnych, jak i kolejne pokolenia architektów.
Wystawa Adolf Loos, Obywatel Świata w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze prezentuje kluczowe dzieła architekta, skupiając się na jego realizacjach na ziemiach czeskich, które umieszcza w kontekście całej jego twórczości i pracy teoretycznej. Kontekst ten prezentuje diagram przestrzenny życia Loosa, dzięki któremu zwiedzający łatwo mogą poznać, kiedy i gdzie poszczególne projekty powstawały. Dzieło Loosa i jego zasady prezentowane są na wystawie w formie trójwymiarowych modeli, fotografii i elementów audiowizualnych. Jednym z głównych celów wystawy jest przyczynienie się do ponownego przyjrzenia się jakości dzieł Loosa przez profesjonalistów i ogół społeczeństwa.