Frida Kahlo: jej fotografie
Frida Kahlo miała silny związek z fotografią. Jej ojciec i dziadek byli zawodowymi fotografami, a ona sama wykorzystywała fotografię na wiele sposobów. Wystawa prezentuje szereg fotografii, które zachowały się w posiadłości Fridy Kahlo, a do niedawna były zupełnie nieznane. Teraz zostały usystematyzowane i podzielone na sześć sekcji tematycznych. Celem wystawy nie jest prezentacja chronologicznego obrazu jej życia, bardziej koncentruje się na pokazaniu jej artystycznego pochodzenia, ojczyzny i charakterystyki całej epoki, w której żyła i pracowała. Eksponowane fotografie poświęcone są jej pochodzeniu, tzw. „Niebieskiemu Domowi“ - Casa blu, polityce, rewolucji i postaci Diego Rivery, jej zranionemu ciało, a także miłościom i przyjaciołom artystki. Te już dziś historyczne dokumenty ilustrują także sztukę i specyficzną perspektywę innych artystów, których fotografie są również częścią kolekcji, np. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti lub Gisèle Freund.

Adres

Prague City Gallery - Dům U Kamenného zvonu