Kafkowski

Kafkowski

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej DOX w Pradze

luty 9 2024 - wrzesień 22 2024
Kafkowski
Wystawa Kafkaesque w Centrum Sztuki Współczesnej DOX koncentruje się na odzwierciedleniu twórczości i poetyki Kafki w sztuce współczesnej. Ma na celu odzwierciedlenie twórczości Kafki z perspektywy współczesnego świata, który znajduje się w punkcie, w którym stare już nie istnieje, a nowe jeszcze się nie narodziło.
Urodzony w Pradze Franz Kafka (1883-1924) jest jednym z kluczowych twórców światowej kultury XX wieku. Jego powieści, opowiadania i korespondencja zostały przetłumaczone na dziesiątki języków, a twórczość i życie stały się przedmiotem licznych monografii i specjalistycznych opracowań. Dzieło literackie Kafki nie tylko wywarło wpływ na innych pisarzy, ale stopniowo oddziaływało na wiele różnych dziedzin kultury, takich jak film, muzyka czy sztuki wizualne.

Związek Franza Kafki ze sztukami wizualnymi i wpływ jego twórczości na kulturę wizualną wciąż należą do mniej zbadanych obszarów badań. Podczas gdy wiele tekstów odnosiło się do wpływu jego rodzinnego Pragi oraz jej magicznej i opresyjnej atmosfery na twórczość Kafki, niewiele z nich skupiało się na jego zainteresowaniu sztuką, które było zarówno głębokie, jak i ciągłe.

Wystawa zorganizowana w rodzinnym mieście Franza Kafki, Pradze, w setną rocznicę jego śmierci, zaprezentuje prace uznanych na całym świecie artystów, dla których twórczość Franza Kafki pozostaje inspiracją. Towarzyszyć jej będą liczne wydarzenia, w tym odczyty literackie, projekcje filmowe, koncerty itp.

 
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?

Adres

DOX Centre for Contemporary Art
Poupětova 1
Praha 7 - Holešovice