Inauguracja sezonu uzdrowiskowego w Jesioniku
Początkowo wiosenne miesiące nie tylko w miastach uzdrowiskowych były przeznaczone na czyszczenie studzienek, które stanowią podstawę unikalnej metody wodoleczniczej Priessnitza. Tradycja oczyszczania z czasem symbolicznie przekształciła się w święto inauguracji sezonu uzdrowiskowego. W programie rozrywkowym można uczestniczyć przed samym ratuszem w Jesioniku oraz na terenie uzdrowiska.