Praskie Dni Folkloru
Celem Praskich Dni Folkloru jest zaprezentowanie bogactwa i piękna sztuki ludowej. Co roku w wydarzeniu bierze udział prawie 50 zespołów tańca z wielu krajów Europy, Afryki i Azji! Na kilku scenach plenerowych w centrum Pragi można oglądać występy zespołów folklorystycznych i posłuchać ich tradycyjnej muzyki. Najważniejszą rolę ale zawsze odgrywa taniec. Elementem występów poszczególnych zespołów folklorystycznych są także pokazy twórczości ludowej danego kraju czy regionu. Punktem kulminacyjnym festiwalu jest zawsze parada zespołów ulicami Starego Miasta.