Święto Ziemi Chodzkiej i Odpust św. Wawrzyńca
Każdego roku do Domažlic w Czechach Zachodnich przyjeżdżają zespoły z szerokiej okolicy, aby zaprezentować tradycje regionu zwanego Chodzko. Jest to region, który do dziś pielęgnuje swoje specyficzne zwyczaje, stroje ludowe, tańce i ludową muzykę graną na dudach. Kolejną atrakcją jest duży tradycyjny czeski jarmark w zabytkowym centrum miasta, na którym można skosztować wyśmienitych kołaczy chodzkich. Ważnym wydarzeniem w ramach Święta Ziemi Chodzkiej jest także niedzielny Odpust św. Wawrzyńca i msza pod gołym niebem.