Bzenec: bzeneckie winobranie w strojach ludowych
Święto winiarzy w Bzencu, mieście, z którego pochodzi słynne wino Bzenecká lipka, nawiązuje do jednego z najstarszych świąt tego typu na Morawach. Czekają tu na Ciebie setki degustacji win i młodych win, przegląd zespołów folklorystycznych i muzyki granej na cymbałach pod gołym niebem, programy rozrywkowe, przedstawienia teatralne dla dzieci oraz wystawy. Kulminacją uroczystości jest uroczysty pochód w stronach ludowych, który odbywa się w sobotę przed południem. Oprócz biorących w nim udział zespołów, zobaczysz w nim wysoko urodzone damy, boga Bachusa z nimfami, zaprzęgi konne oraz młodzież w strojach ludowych.