Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Ji.hlava
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Ji.hlavie oddaje hołd odwadze i ryzyku. Filmy dokumentalne prezentowane są tu jako dzieła sztuki, które prowokują widzów do zastanawiania się nad światem z najróżniejszych perspektyw. Podstawą programu festiwalowego są cztery konkursy: 1) Opus bonum – dla światowych dokumentów, odkrywczych ze względu na temat i język filmowy, którym się posługują. 2) Czeska Radość – poświęcony najnowszej twórczości krajowej. 3) Między Morzami – dla ciekawych filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 4) Fascynacja – sekcja przeznaczona dla dokumentów eksperymentalnych. Oprócz projekcji czekają na Ciebie wystawy, dyskusje z dokumentalistami, pisarzami oraz teoretykami i historykami filmu, spotkania z profesjonalistami w dziedzinie filmu, i wiele innych imprez.