Dom Leoša Janáčka w Brnie
Dawniej był to skromny dom, gdzie Leoš Janáček mieszkał od 1910 roku do śmierci. Tu stworzył swoje najlepsze dzieła, stąd chadzał do pobliskiej szkoły organowej w willi Chleborádova, przeżywał wzloty emocjonalne i satysfakcję z sukcesów zawodowych.
Wystawa w Domu Leoša Janáčka zdradza wszystko o jego życiu i twórczości. Jest tu sala audiowizualna, a w ramach ekspozycji przygotowano również wystawę poświęconą najlepszym dziełom kompozytora, jednak najbardziej ciekawi kompletnie zachowana pracownia Janáčka z fortepianem. W kolejnej części domku znajduje się nowoczesna ekspozycja, która słowem i obrazem zapoznaje zwiedzających z faktami z życia kompozytora i przypomina jego najbardziej znane dzieła. Można tu również wysłuchać fragmentów jego muzyki, czy też dopełnić swą wiedzę na temat życia mistrza oglądając wideodokumenty.