Unikatowa architektura: wiele zachowanych gotyckich elementów architektonicznych, półcylindryczna wieża, kaplica pod wykuszem wsparta na masywnym filarze. W 1414 roku pod opieką Jindřicha Lefla z Lažan przebywał tu reformator religijny Jan Hus, zanim wyjechał do Konstancji.