Jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Czechach, centrum duchowe i miejsce, do którego beatyfikowany papież Jan Paweł II odbył swoją pierwszą oficjalną podróż jako papież.
Cyryla i Metodego, zbudowana na romańskich fundamentach, z przyległymi budynkami dawnego klasztoru cystersów. Nawet dla tych, którzy zazwyczaj nie interesują się zabytkami sakralnymi, znajdzie się tu coś ciekawego: lapidarium i katakumby z kolekcją kamiennych rzeźb i fragmentów archeologicznych z pierwotnego kościoła cystersów. W lapidarium można nawet zobaczyć złotą różę, którą papież Jan Paweł II przyznał Velehradowi w 1985 r. – to zaszczyt przyznany tylko sześciu innym bazylikom na świecie.
This page has been translated using Automated translation service.
Jak Ci się podoba to tłumaczenie?