Ossuarium przy kościele św. Jakuba w Brnie
Unikalne ossuarium znajduje się przy kościele św. Jakuba w Brnie i jest drugim co do wielkości ossuarium w Europie. Mrożące krew w żyłach pierwsze miejsce ma ossuarium w Paryżu. Liczbę pochowanych tu ludzi szacuje się na ponad 50 tysięcy. Ponadto wnętrza ossuarium zostały odkryte dopiero podczas badań w 2001 roku. Z badań antropologicznych wynika, że są w nim pochowane ofiary średniowiecznych epidemii dżumy i cholery, działań wojennych z okresu wojny 30-letniej i szwedzkiego oblężenia.  
Cmentarz przy Kościele św. Jakuba na współczesnym brneńskim Placu Jakuba istniał już na początku XIII wieku. Podobnie jak pozostałe cmentarze miejsce powstał wewnątrz murów miejskich, które blokowały późniejszy rozwój. Pojemność szybko się wyczerpała, dlatego też wprowadzono wymienny system grzebania: po upływie 10 do 12 lat od pogrzebu grób był otwierany, szczątki wyjmowane a w tym samym miejscu grzebano kolejnego nieboszczyka. Wcześniejszą zawartość grobu składało się natomiast w specjalnych obiektach podziemnych – ossuariach.

Ossuarium jest unikalne przede wszystkim dzięki swej zawartości i jej objętości. Nie jest to jednak jedynie atrakcja turystyczna, najważniejszy jest jego sakralny charakter. Z tego powodu w jednej grupie może je zwiedzać maksymalnie 20 osób. Razem z Labyrintem pod Zelným trhem (Labiryntem pod Targiem Warzywnym) i Piwnicą Mincmistrzowską ossuarium tworzy kompleks umożliwiający odwiedzającym spenetrowanie podziemi stolicy Moraw.